Новини

БГ ФИШ ще проведе Годишно отчетно Общо събрание

БГ ФИШ ще проведе Годишно отчетно Общо събрание

Управителният съвет на „Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ“ на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 22 от Устава на АПРП БГ ФИШ свиква редовно годишно отчетно Общо събрание, което ще се проведе на 11.06.2021 г. в гр. Сливен, хотел „Свети Никола“ от 15:00 ч. /Адрес на х-л „Свети Никола“ – ул. „Банско шосе“ №3, гр. Сливен. Телефон: 044/ 676676, e-mail: svetinikola.sl@gmail.com /

Дневния ред за събранието можете да видите тук.

 

 

БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре