Новини

Първата стъпка е направена

В гр. Варна на 22.11.2013 г. се състоя първата международната среща между български и румънски представители на сектор рибарство за сформирана на Регионален консултативен съвет за Черно море /РКС/. Срещата бе организирана от инициативен комитет от България. Участие взеха от стана на Европейската комисия г-жа Евангелия Георгици в ролята си на координатор за комитета. От страна на България участие взеха Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ, Асоциация “Риболовно сдружение Черноморски изгрев”, риболовно сдружение “Одесос 2011”, всички местни инициативни рибарски групи, Съюз на транспортните федерации, Екологични организации, както и най-големите фирми опериращи на морето “Електа” ЕООД, “Атлантик” АД, СД “Динг Павлови и сие”, “Север експорт”ЕООД. Република Румъния взе участие с двете си секторни браншови асоциации ръководени от Дан Бухай и Лауренцио Миреа. Срещата премина при изключителен успех в диалог и събеседване. Бяха представени презентации за българския и румънския сектор рибарство. Разгледа се европейското законодателство, касаещо сформирането, учредяването и управлението на РКС. Взе се решение да се сформират работни групи за преглед и подготовка на документите и уточняване на условията за сформиране на РКС, като в тях ще участват от Р България д-р Йордан Господинов и г-н Димитър Димитров, а от страна на Р Румъния в работните групи участие ще вземат Дан Бухай и Лауренцио Мирея.На срещата се взе решение следващото заседание да се състои в Румъния на 20.02.2014 г. в гр. Констанца.

д-р Йордан Господинов

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре