Новини

Дневен ред за РАК Черно море-22.11.2013 г.

За провеждането в гр. Варна на 22.11.2013 г. първа среща на заинтересованите страни от Р България и Р Румъния за поставяне началото на сформирането на Регионален консултативен съвет за Черно море са поканени представители на сектора и еколози от Р България и Р Румъния. На срещата от ГД МОРЕ при ЕК ще присъства г-жа Евангелия Геортици-координатор за съставянето на Консултативен съвет за Черно море. Срещата ще протече при следния дневен ред:
ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВА СРЕЩА НА ЗАИНТЕРИСОВАНИТЕ СТРАНИ ЗА СФОРМИРАНЕ НА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА ЧЕРНО МОРЕ /22.11.2013 г./

Гр.Варна, България, хотел “Голдън Тюлип”
12.00 Настаняване на гостите в хотела;

12.45 Регистрация;

13.00 Откриване на срещата, представяне на гостите и участниците/д-р Йордан Господинов - “Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ”/;

13.10 Презентация на Българския морски сектор рибарство - /д-р Йордан Господинов - “Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ”/;

13.30 Презентация на Румънския морски сектор рибарство;

13.50 Представяне на примерен устав - /адвокат Димитър Димитров - “Сдружение черноморски изгрев”/;
14.20 Кафе пауза;

14.40 Събеседване между заинтересованите страни и представителя на ЕК;

15.10 Определяне на график и отговорници за подготовка на критерии за участие в учредително събрание и членство КС. Определяне на дата, място за втора предварителна среща.

16.00 Закриване на събранието;

18.30 Вечеря.

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре