Новини

Театърът на манипулациите

Средствата, които българския рибарски сектор губи през 2013 г. са 5 412 659 евро, но може да са и повече.
На 11.12.2013 г. в София, пет месеца след провеждането на 11 заседание на Комитет по наблюдение/КН/ на Оперативна програма за развитие на сектор рибарство 2007-2013. / ОПРСР/ се проведе 12 заседание на КН.
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури/ИАРА/ поднесе за приемане и гласуване протокола от 11-я КН написан на “две странички”, от който никъде не личи, че бизнесът е казал нещо, защото нещото нито е записано в протокола, нито е прието от Държавната администрация, нито има намерение някой да се съобразява с това, кое е добре за сектора, за държавата или е съобразено с европейските изисквания.
Ето какво каза преди пет месеца БГ ФИШ на 11КН проведен на 27-28.07.2013 г. в гр. Пловдив. Вижте тук http://www.bgfish.com/?page=shNews&t=n&nid=269 и прочетете по-надолу какво се случи в София на 11.12.13.
Като доказателство е фактът, че на по-малко от 30 километра разстояние се строят три рибарски пристанища в гр. Черноморец, гр. Сарафово и гр. Поморие финансирани от Европейския фонд по рибарство/ЕФР/, на които не акостират рибарски кораби, не се стоварват количества риба и са твърде отдалечени от риболовните райони. В тези селища никога не е имало промишлен риболов и промишленост наречена рибопреработка. В тези селища има рибарска общност от дребно мащабен риболов, който се осъществява в зона от две мили и стоварва години наред количества риба, която задоволява предимно личните потребности на притежателите на лодки. От този КН проведен в София стана ясно, че политици има наистина навсякъде и вече и в мониторинговия комитет правораздават, като се изказват от трибуната му, без да са поканени или да имат право на това. Случи се нещо неприемливо за представителите на управляващия орган, което остана незабелязано от наблюдателите на Брюксел. Никой, не спря процеса на намеса в работата на МК от лица представители на властта, защитаващи интереси за прехвърляне на пари към проект, в който те имат интерес. Това бе една от причините преждевременно да си заминат от заседанието почти всички представители на асоциациите.

Финансиране на строежа на рибарско пристанище в гр. Поморие ще е за сметка на прехвърляне на средства от Мярка 1.3. “Инвестиции на борда на риболовните кораби”. Това ясно показва, че държавата не иска да има рибарски сектор носещ данъци, а има интерес да има послушни гласоподаватели-лодкари. Тази тенденция не се насажда от поведението на бизнеса и в частност от асоциациите, а е последователна политика основана на принципа “Разделяй и владей”. Бизнеса отново се почувства, като враг на държавната администрация с постоянните си исканията за прозрачност, за промяна и за принципи и правила в усвояването и прехвърлянето на средствата по оси и мерки. Очевидно е, че всички индикатори за аквакултурата са изпълнени, а пристанищата са с измислени дестинации и силно съмнение от това, нужно ли е да са точно там и едно до друго. С поведение си политиците затвърдиха съмнението ни, че бизнеса трябва да служи на тях, а не след като сме ги избрали да е точно обратното.

Виден е и факта, че на никой от КН не му се иска да се прехвърлят пари към Мярка 2.6 “Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”, където има голям интерес от страна на бизнеса, но властта и в частност някои кметовете не ще могат да се доберат.

БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре