Новини

БГ ФИШ поиска спешна среща с проф. Моллов

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com `
Изх. №004-05.03.2014.
Вх. БАБХ №4530/06.03.2014.


ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
ПРОФ. ПЛАМЕН ВОЛЛОВ

Уважаеми професор Моллов,

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ /АПРП БГ ФИШ/ желае да приемете ръководството ни в удобно за Вас време, за да поставим проблемите, които стоят пред нашия сектор относно износа на риба и нерибни хидробионти, както и търговията с риба от нерегламентирани производства и от улов. Основните казуси, на които търсим от години решения са:
1. Възможности за износ за Китай. /Липсва сертификат и споразумение/;
2. Възможности за износ за Русия /Липсва одобрение от страна на Русия/;
3. Преодоляване на проблема на вътрешния пазар. /Съществува голям обем търговия с риба и нерибни хидробионти от не регламентирани рибарници и от бракониерски улов/.

Като призната неправителствена организация с представителни функции за производство/аквакултура и риболов/, преработка и търговия се надяваме на разбиране и очакваме съдействие.

София
05.03.2014 г.

Д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре