Новини

БГ ФИШ подкрепи Института по рибни ресурси - Варна

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com `
Изх. №003-24.02.2014.

ДО
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ПРОФ. ДИМИТЪР ГРЕКОВ
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
Г-Н МАЙДЪН САКАДЖИЕВ

Писмо в подкрепа съществуването и развитието на Института по рибни ресурси гр. Варна

Уважаеми господин Министър,
Уважаеми господин Изпълнителен директор,

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ, като призната неправителствена организация с представителни функции за сектора ясно отчита необходимостта от промяна и оптимизиране работата на структурите в МЗХ и рибарството. Ние сме представители на най-бързо развиващия се сектор в областта на животновъдството и предлагаме високо качествени и безопасни хранителни продукти на европейския и световния пазар. Няма друг сектор в животновъдството, който да търгува толкова големи обеми преработена животинска суровина в Европа и Азия, какъвто е нашия и в частност членовете на Асоциация БГ ФИШ. Нашият бизнес се нуждае от научната подкрепа на българските специалисти от Института по рибни ресурси от гр. Варна, тъй като морето, видовете, риболова и развитието на биотопите е специфично, различно и от дълги години е обект на изследвания от цитирания институт. Нашият сектор е проспериращ благодарение и на компетентната помощ на учените от ИРР Варна. Надяваме се да оцените по достойнство сектора и съхраните науката, като стимулирате нейната практическа насоченост.

София
24.02.2014 г.

Д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре