Новини

Работна среща за европейските пари

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ е поканена да вземе участие в работна среща относно евро фондовете в сектор рибарство, която ще се проведе на 16 януари 2014г. от 11 ч. в сградата на Изпълнителна агенция по рибарство /ИАРА/ На срещата са поканени и други представители на неправителствените организации по темите касаещи оперативните програми. Предварително поставените теми са:
1.Промяна на финансовия план на Оперативна програма за развитие на сектор рибарство /ОПРСР 2007-2013/.
2. Получените коментари по Многогодишен национален стратегически план за аквакултура.
3. Индикативния бюджет на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
Асоциация БГ ФИШ представлява интересите на по-голямата част от сектора и е депозирала нееднократно исканията на своите членове изразени в становища, мнения и препоръки към държавната администрация. Очакванията ни са за адекватно и целесъобразно преразпределение на останалите неусвоени средства от старата оперативна програма. Настояваме това да стане съобразно стратегията за развитието на сектор рибарство, условията и показателите залегнали в ОПРСР 2007-2013.
Д-р Йордан Господинов

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре