Новини

Защо да станем членове на БГ ФИШ

Асоциация на произмодителите на рибни продукти БГ ФИШ отваря врати за всички легитимни оператори в сектор рибарство. Съгласно Устава на Асоциацията всеки представител на сектора - риболовец, рибовъд, преработвател и търговец на риба и нерибни хидробионти може да ставне пълноправен член на БГ ФИШ.
Ръководството на асоциацията отправя следната покана до представителите на сектора:
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИНЕ ,

С настоящото писмо Ви каним да се присъедините към “Асоциацията на производителите на рибни продукти БГ ФИШ /АПРП БГ ФИШ/”.

Асоциация БГ ФИШ е юридическо лице, учредено през 2002 г. съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Членовете на Асоциацията със своята дейност обхващат всички основни области на рибарството в България – улов на риба и други водни организми, аквакултури, преработка, внос и износ, търговия на дребно и едро с риба и рибни продукти. Асоциацията е призната за територията на цялата страна и е с представителни функции с обеми над 70% от уловите в Черно море, над 70% производство на миди, над 20% производство на топлолюбива аквакултура, над 30% производство на пъстърва, над 70% преработка на риба и нерибни хидробионти и над 80% износ.
Асоциацията осигрява представителност на своите членове пред всички институции в страната и в Европа. Уважавани и канени сме неднократно за изказвания и за становища в Европейскато комисия и Европейския парламент. Участваме във всички работни групи и влияем на промяната на нормативната база в страната и Европа. Участваме в разписването и определянето на правилата за разпределението на средставата от Европейския фонд по риборство и по програма De minimis. Осигуряваме ежеседмична информираност за всичко, което се случва в сектора чрез електронни писма. Предоставяме своевременен анализ на новостите в законовите промени. Издаваме месечен електронен информационен бюлетин. Провеждаме обучения и семинари за своите членове. Работим и осигуряваме услугите на най-добрите консултанти за усвояване на средствата от европейските фондове. Във връзка сме с редица национални и международни институции и осигуряваме достъп до най-актуалната информация синтезирана във вид за ползване.

С уважение: Управителен съвет на АПРП БГ ФИШ
Д-р Йордан Господинов – /Изпълнителен Директор и представляващ АПРП БГ ФИШ/

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре