Новини

Без консенсус за офшорните вятърни паркове пред Варна

Без консенсус за офшорните вятърни паркове пред Варна

Срещата озаглавена „Отключване на възможности за развитие на офшорната вятърна енергия в област Варна“ се проведе онлайн днес, 18.03. Модератор на срещата в Панел 1 и Панел 2 беше г-н Мартин Владимиров от Център за изследване на демокрацията. Гости на срещата бяха г-н Делян Добрев и г-н Ивайло Мирчев, на експертно ниво участие взеха Мария Трифонова, автор на доклада, юристът Венцислав Бенов, Милчо Близнаков, член на АИКБ и преподавател в Икономическия университет Варна, проф. Д-р Румен Кишев - „Морски клъстър“. Участие още взеха Николай Златев – Петрокелтик, Емил Кайкамджозов – „Бон марин холдинг“, Николай Тончев – фондация „Гея“ и други. От страна на БГ ФИШ участие като наблюдател в първите два панела поради ограничение от организаторите взе д-р Йордан Господинов, Изпълнителен директор и представляващ БГ ФИШ и г-жа Любов Георгиева, член на Управителния съвет на БГ ФИШ.

В първите два панела беше изнесена информация под формата на презентации от авторите на доклада и поддръжниците на закона, което касае изграждането и внедряването на офшорни вятърни централи в Черно море. Отбелязани бяха пречките, юридическите предизвикателства и технологичните казуси за евентуално внедряване на вятърни паркове в Черно море. Направи впечатление, че никъде не се отчете Законът за рибарството и аквакултурите. На моменти се сподели идеята, че риболовците са руинирали екологичната среда чрез траленето и от някои експерти беше препоръчано да се ограничи риболова. Като основна причина за изчезването на тюлена монарх отново се цитира риболовната дейност през 50-те години на 20-ти век. Имаше и доста положителни препоръки и предложения, особено от страна на видни учени и ръководители на сериозни организации. Една от препоръките беше да се отчетат потенциалните опасности, да се направи задълбочено проучване и чак тогава да се изработи прецизно планиране. На всички стана ясно, че трябва да се изготви ОВОС, който да трае между 2-4 години. Инициаторите на законопроекта очакват до средата на лятото той да бъде приет на второ четене. Въпреки добрата инициатива и по-силните ветрове на север, беше отчетено от външни експерти, че ефективността на турбините ще бъде максимално 20-35% от изградените мощности. Същите изнесоха информация, че в Италия има само 10 турбини, в Южна Франция се предвиждат 3 парка по три турбини, в Испания предстои изграждане на една турбина, а за Турция и Гърция няма нито една. Представители на академичната общност съобщиха, че инвестицията за ветропаркове в морето е доста по-скъпа отколкото тази на сушата. Направи се сравнение, че изграждането на една турбина ще струва 25 млн. евро, а планираният брой турбини са 100, което ще надхвърли 2,5 млрд. евро без обслужването им в последствие. Експлоатационната им годност е 15-20 години по мнение на експерти, което се разминава с проекта на закона, където е посочена по-дълга експлоатационна годност. Тази технология все още е неустановена, както и стойността на поддръжката. Сподели се мнението, че след 20 км. отдалеченост не може да се използват фиксирани ветроперки, а трябва да бъдат плаващи платформи, като се борави с данни без да има запознаване с технологиите. Не е изследвано влиянието върху морската флора и фауна.

По време на третия панел бе дадена възможност за участие на заинтересованите страни извън поканените панелисти. БГ ФИШ направи кратко представяне за притесненията на рибарския сектор, несигурностите, неяснотата и това, че браншът не е консултиран. Още повече, че напоследък се цели дискредитирането на риболовците. Няма яснота кой тип перки ще се изграждат, на какво отстояние от брега, как ще повлияят на миграционните пътища на рибите и на местните видове, ще бъдат ли отнети типични риболовни полета, ще се разрешава ли извършването на стопански риболов по традиционните за Черно море методи, как ще се отрази това на социалния момент. Няма яснота за бъдещи политики, планове. Концесионните полета ще бъдат отдадени на частни фирми, което събужда допълнителни въпроси. БГ ФИШ е за зелената енергия и възобновяемите източници, които да донесат заетост и полза за икономиката, но не желае това да е за сметка на рибарите. Изразихме готовност и желание за диалог, отправили сме писмени препоръки и предложения през последните 2 години, но на този етап не срещаме разбиране. За днешното участие получихме поканата чрез наши партньори, а не от организаторите, което още веднъж потвърждава някои наши тези, че сме нежелани партньори за равен достъп до зоните в морето и за участие в целия процес по вземане на решения.

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре