Новини

Вече сме членове на Българска морска камара

Вече сме членове на Българска морска камара

БГ ФИШ подаде молба за членство в Българска морска камара (БМК), която бе потвърдена от УС на Камарата на свое редовно заседание на 21.11.2023 г. БМК е доброволно нестопанско сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита интересите на членовете си и съдейства за развитие на националното и международно икономическо сътрудничество, и утвърждаване дух на почтеност в българския морски бизнес.

БМК работи за разширяване на участието на търговските дружества в международното морско икономическо сътрудничество и за подпомагане и развитие на морския бизнес в страната.


 

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре