Новини

Продава се нова ферма за пъстърва

Продава се нова ферма за пъстърва

Наш член продава новопостроено рибно стопанство за пъстърва. Стопаанството притежава площ от 1.320 Дка; съдържа: Риболюпилня, Масивна къща със Офис и битово помещение, Стая за дежурните рибовъди, Склад за фураж за отглежданата риба. Откритата част съдържа 8 броя бетонови Рибовъдни басейни, разположени каскадно, всеки един с възможност за индивидуално водоснабдяване и водоизпускане. Общата площ на басейните възлиза на 380м2. Повече информация можете да видите тук.

 

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре