Други документи

До консултативният съвет по рибарство към Министърът на МЗХГ

Изпращам Ви част от текстовете, които касаят улова на двучерупчести /бяла мида/ и калкан за коментар и подпомагане на Консултативният съвет към Министъра на МЗХГ. Ползваме част от становище на доц. Пехливанов от БАН, Консултативният съвет за Черно море-препоръка и нова процедура разработена от БГ ФИШ, както са изложени по-долу и в прикачен файл. 1. Становище на Централната лаборатория по обща екология ...

Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре