Multivac

Други документи

До Агенция митници - искане на цени вносни мита на пъстърва

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, +359887212197 www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg Изх. № 021/16.08.2017. До: Главният секретар на Агенция Митници г-н Цветан Мадански, Уважаеми Г-н Мадански, Асоциация на ...

Повече

До Министър МОСВи до Комисията по ОСВ в НС - против забраните в зони по НАТУРА 2000

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, +359887212197 www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg Изх. № 020/15.08.2017. До: Министъра на МОСВ г-н Нено Димов, Копие до: Председателя на комисията по околна среда и води в НС ...

Повече

До Министъра на МЗХГ и до Комисията по Земеделие в НС - заповед забрана бели миди и ...

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, +359887212197 www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg Изх. № 019/15.08.2017. До: Министъра на МЗХГ г-н Румен Порожанов, Копие до: Председателя на Комисията по земеделие, храни и гори в ...

Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Данел 97
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре