Други документи

Писмо до ИАРА - Електронните дневници не работят

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg, Изх. № 018-07.07.2014. ИАРА - Вх. № 4600-10/08.07.2014. До Г-н Майдън Сакаджиев Изпълнителен Директор на Изпълнителна агенция по ...

Повече

Пълна забрана за улова на риба в Европески води с плаващи мрежи от 01.01.2015 г.

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg, Изх. № 017-10.06.2014. До Г-н Майдън Сакаджиев Изпълнителен Директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури Гр. София

Повече

Питаме! Кой съгласува Националния стратегически план за аквакултурата 2014-2020?

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg, Изх. № 016-06.04.2014. До Г-н Майдън Сакаджиев Изпълнителен Директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури Гр. София

Повече

Предложение за промяна на Закона за рибарството

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №029-20.10.2013. ` ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИАРА Г-Н МАЙДЪН САКАДЖИЕВ Копие до: ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Повече

До министъра на земеделието и храните проф. Димитър Греков

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, 0887212197 www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №017/10.06.2013 г. ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ПРОФ. ДИМИТЪР ГРЕКОВ Уважаеми господин Министър,

Повече

До Генералния Директор На Гд Море Г-жа Лори Евънс

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №016-23.05.2013 г. ДО ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ГД МОРЕ Г-ЖА ЛОРИ ЕВЪНС КОПИЕ: ДО Г-ЖА МОНИК ПАРИЯ ДО ФРАНЧЕСКОС ...

Повече

До кмета и до Председателя на Общински съвет гр. Бяла, обл. Варна

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №015-21.05.2013.1` ДО КМЕТА НА ГР. БЯЛА ОБЛАСТ ВАРНА Г-Н АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА ГР. БЯЛА, ...

Повече

До ИАРА - несъгласие с предложеният проект за тарифа за таксите събирани по ЗРА

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №014-17.05.2013.1` ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИАРА Д-Р ДРАГОМИР ГОСПОДИНОВ Относно Ваше писмо Изх. №2600-685/10.05.2013.

Повече

До МТИТС - питане за концесията на пристанище Несебър

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №009-11.02.2013. ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА Г-Н ИВАЙЛО МОСКОВСКИ Уважаеми г-н ...

Повече

ДО ИАРА - възражение относно начина на формиране на текстовете и издаване на заповед за ...

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №008-11.02.2013. ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИАРА Д-Р ДРАГОМИР ГОСПОДИНОВ Уважаеми д-р Господинов, Асоциация на ...

Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре