Други документи

Писмо и поздра към Министър Танева по повод одобрението на ПМДР 2014-2020

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg Изх. №028-19.11.2015. ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА Уважаема госпожо Министър, Асоциация на ...

Повече

Индикативен план 2016 г на Програмата за морско дело и рибарство

ПРОЕКТ!!! ПРОЕКТ!!! ПРОЕКТ!!! Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от програмите, съ-финансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО (ПМДР) 2014-2020 г. 2016-ТА ГОДИНА № ...

Повече

Становище на БГ ФИШ по текста на новата Програма за морско дело и рибарство 2014-2020

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №025-24.09.2015. МЗХ Вх. №15-455/28.09.2015. ДО: МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА КОПИЕ ДО: Г-Н ИВАЙЛО ...

Повече

До ИАРА - искане информация за свободният риболовен капацитет

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №022-24.08.2015. ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОРА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Г-Н ЯНЧО ЯНЕВ Уважаеми г-н Янев,

Повече

До рибни ресурси - искане за правилник за управление на пристанищата

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №021-24.08.2015. ДО ДИРЕКТОРА НА „РИБНИ РЕСУРСИ“ ЕООД Г-Н ВАЛЕНТИН ВЪЛКОВ КОПИЕ ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-ЖА ...

Повече

До Министър Танева-предложение за финансово разпределение на средствата по новата ...

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №020-24.08.2015. ДО МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА Уважаема Министър Танева Асоциация на ...

Повече

Протокол от Комисията по земеделие в НС по текстове на ЗИД на Закона за одите

Комисия по земеделието и храните 24/06/2015 1. Изслушване на представители на Института по планинско животновъдство и земеделие Троян относно вредното влияние на орловата папрат. 2. Изслушване на представители на бранш „Рибарство и аквакултури”. 3. Изслушване на шведския инвеститор „Локъл Пауър”. 4. Разни. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ КОМИСИЯ ...

Повече

БГ ФИШ и тази година получи покана за участие в най-големите изложения в хранителната ...

БГ ФИШ и тази година получи покана за участие в най-големите изложения в хранителната индустрия в България и на Балканите БГ ФИШ получи покана за участие в най-големите изложения в хранителната индустрия в България и на Балканите- МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, САЛОН НА ВИНОТО и ИНТЕРФУД & ДРИНК. Тази година изложенията ще се проведат от 11 до 14 ноември по традиция в Интер Експо Център. Всяка година ...

Повече

Предложение до КСР за частична забрана за улов на калкан

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №017-15.06.2015. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО РИБАРСТВО И МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

Повече

Против такса водовземане

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №014/01.06.2015., МЗХ Вх.№15-297/02.06.2015., МОСВ Вх.№15-00-62/02.06.2015., НС Вх.№ ПГ-506-01-139/02.06.2015. НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА РИБОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре