Други документи

Обсъждане на ЗИД на ЗРА в частта аквакултура

Г-н Ивайло Симеонов, Директор на дирекция "ОПОР"-МЗХГ откри срещата и представи постъпилите предложения по ЗИД на ЗРА. Д-р Йордан Господинов, Изпълнителен Директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ, изрази мнение по чл.25г, т.12 относно проточните басейни. Имаме притеснения да се прецезира ал. 12, защото Басейнова Дирекция много често закъснява със подновяването на разрешителните на база на изтекло водоразрешително, ...

Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре