Multivac

Други документи

До консултативният съвет по рибарство към Министърът на МЗХГ

Изпращам Ви част от текстовете, които касаят улова на двучерупчести /бяла мида/ и калкан за коментар и подпомагане на Консултативният съвет към Министъра на МЗХГ. Ползваме част от становище на доц. Пехливанов от БАН, Консултативният съвет за Черно море-препоръка и нова процедура разработена от БГ ФИШ, както са изложени по-долу и в прикачен файл. 1. Становище на Централната лаборатория по обща екология ...

Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Данел 97
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре