Multivac

Други документи

До МТИТС - питане за концесията на пристанище Несебър

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №009-11.02.2013. ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА Г-Н ИВАЙЛО МОСКОВСКИ Уважаеми г-н ...

Повече

ДО ИАРА - възражение относно начина на формиране на текстовете и издаване на заповед за ...

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №008-11.02.2013. ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИАРА Д-Р ДРАГОМИР ГОСПОДИНОВ Уважаеми д-р Господинов, Асоциация на ...

Повече

ДО БАБХ - сигнал за нерегламентирана продажба на живи черни черноморски миди

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №007-07.02.2013. ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БАБХ Д-Р ЙОРДАН ВОЙНОВ Уважаеми д-р Войнов, Асоциация на ...

Повече

Проект на становище относно проекта на закон за изменение и допълнение на закона за ...

Проект Становище Относно: проект на закон за изменение и допълнение на закона за храните Във връзка с инициираната от министерството на земеделието и храните дискусия по проект на решение на министерския съвет за одобряване на законопроект за изменение и допълнение на закона за храните, браншовите асоциации в хранителната индустрия, поканени за участие в обсъждането, изразяват своите принципни ...

Повече

ДО ИАРА - искане на статистически данни относно дейноста на управлямващият орган на ОПРСР ...

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, 0887212197 www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №006/31.01.2013. ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИАРА Д-Р ДРАГОМИР ГОСПОДИНОВ Уважаеми д-р Господинов,

Повече

ДО ИАРА - Предложение лице за контакти

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, 0887212197 www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №005/28.01.2013. ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИАРА Д-Р ДРАГОМИР ГОСПОДИНОВ Уважаеми д-р Господинов,

Повече

ДО ИАРА - Становище на БГ ФИШ за релокация на средства по ОПРСР

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, 0887212197 www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №004/28.01.2013. ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИАРА Д-Р ДРАГОМИР ГОСПОДИНОВ Уважаеми д-р Господинов,

Повече

До ИАРА - Предложение за експерти от БГ ФИШ за консултанти при писане на ПМДР 2014-2020

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, 0887212197 www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №003/24.01.2013. ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИАРА Д-Р ДРАГОМИР ГОСПОДИНОВ Уважаеми д-р ...

Повече

ДО МЗХ-Зам. Министър, предложения за членове на Работна група 8

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, 0887212197 www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №002/24.01.2013. ДО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-Н ЦВЕТАН ДИМИТРОВ Уважаеми г-н ...

Повече

ДО МОСВ, ИАРА-Становище, заповед за целогодишна забрана

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, 0887212197 www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №001/11.01.2013. ДО МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Г-ЖА НОНА КАРАДЖОВА ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИАРА

Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Данел 97
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре