Други документи

Мотиви за неотложна промяна на Закона за водите

Мотиви за неотложна промяна на Закона за водите

Мотивите: Необходимо е да се приложи, признатото по Решение № 4044/07.04.2016г. по адм.д. № 4430/2015г. на ВАС, Решение № 6626/15.05.2013г. по адм.д. № 8991/2012г., а именно анализът на изменението на чл. 194 от ЗВ – ДВ бр. 36/2008г. показва, че след 2008г. е отпаднало задължението за заплащане на ...

Повече

До консултативният съвет по рибарство към Министърът на МЗХГ

Изпращам Ви част от текстовете, които касаят улова на двучерупчести /бяла мида/ и калкан за коментар и подпомагане на Консултативният съвет към Министъра на МЗХГ. Ползваме част от становище на доц. Пехливанов от БАН, Консултативният съвет за Черно море-препоръка и нова процедура разработена от БГ ФИШ, както са изложени по-долу и в прикачен файл. 1. Становище на Централната лаборатория по обща екология ...

Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре