Други документи

Жалба - квота калкан 2017 - до Министъра на МЗХ

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, +359887212197 www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg Изх. № 002/16.01.2017. Вх.МЗХ №15-24/16.01.2017л ЧРЕЗ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА ИАРА Г-Н ВАЛЕНТИН ВЪЛКОВ ДО: МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-ЖА ...

Повече

Възражение относно проект на заповед за разпределение на квотата за калкан през 2017 ...

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, +359887212197 www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg ДО: ИЗПЪЛНИТЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Г-Н ВАЛЕНТИН ВЪЛКОВ КОПИЕ ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-ЖА ...

Повече

Покана и дневен ред за извънредно Общо събрание на БГ ФИШ

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, +359887212197, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ БГ ФИШ ПОКАНА Управителният съвет на „Асоциация на производителите на рибни продукти ...

Повече

Свършеното от БГ ФИШ през последните 10 години

Отчетен доклад за свършеното от Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ през последните 10 години. 1. Постигнахме регистрация на пристанищата в Созопол, Варна, Балчик, като рибарски и продължаваме да отстояваме съществуването им; 2. Постигнахме увеличение на лимита/таваните на субсидия на проектите за преработка и аквакултура, което даде възможност за реализиране на комплексни проекти спрямо ...

Повече

Мотиви за преструктуриране на търговско дружество с ограничена отговорност „Рибни ...

МОТИВИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „РИБНИ РЕСУРСИ“ЕООД СЪС 100% ЕДНОЛИЧНО ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА В ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „РИБНИ РЕСУРСИ“ I. ВЪВЕДЕНИЕ 1. Запазване на рибарските пристанища и дейността „Рибни ресурси” ЕООД като собственост и политика на Министерството на земеделието и храните Израз на положителното ...

Повече

До министър Танева - да се преструктуриране на търговско дружество с ограничена ...

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg Изх. №025-01.09.2016. ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-ЖА ДЕСИСЛАВАТАНЕВА Уважаеми г-жо Танева Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ...

Повече

Покана кръгла маса - смъртност делфини

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg СДРУЖЕНИЕ „ЧЕРНОМОРСКИ ИЗГРЕВ” Официално призната браншова организация в сектор “Морски риболов” гр. Варна, Южна Промишлена Зона, офис „Север Експорт” ...

Повече

Писмо до Министър МОСВ - мониторинг повърхностни води

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg Изх. №022-27.06.2016. ДО МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Г-ЖА ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА Уважаеми госпожо Министър, Асоциация на производителите на рибни ...

Повече

Писмо до БД Черноморски район - мониторинг

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg Изх. №021-27.06.2016. ДО ДЕРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ИНЖ.ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА Уважаеми госпожо Директор, Асоциация на ...

Повече

Коментари насоки Мярка 2.2 "Продуктивни инвестиции в аквакултура" - второ писмо

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg Изх. №018-09.06.2016. МЗХ Вх.№15-268/10.06.2016. ДО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-Н СВИЛЕН КОСТОВ Уважаеми г-н Заместник Министър,

Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре