Други документи

Против такса водовземане

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №014/01.06.2015., МЗХ Вх.№15-297/02.06.2015., МОСВ Вх.№15-00-62/02.06.2015., НС Вх.№ ПГ-506-01-139/02.06.2015. НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА РИБОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

Повече

271 Забележки от ЕК за Програмата за мирско дело и рибарство 2014-2020

ТАБЛИЦА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ КОМЕНТАРИ НА ЕК ОТНОСНО ВТОРИ РАБОТЕН ВАРИАНТ НА ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020г. КОМЕНТАР НА ЕК ОТРАЗЯВАНЕ В ПМДР (*МОЛЯ ПОСОЧЕТЕ СТРАНИЦА/ГЛАВА ОТ ПМДР) ОБОСНОВКА (*В СЛУЧАЙ ЧЕ КОМЕНТАРА НЕ Е ОТРАЗЕН В ПМДР) OVERALL COMMENTS: ОБЩИ КОМЕНТАРИ: 1.The Commission acknowledges that the draft OP tries to integrate the ...

Повече

Въпроси към Р Румъния относно зоните за забрана за риболов от БГ кораби

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №006-27.02.2015. ДО Национална Агенцията по рибарство и аквакултури в Република Румъния ДО Морска администрация на Република Румъния

Повече

Среща с Министър Танева

На 19.01.2015 г. в сградата на Министерството на земеделието и храните се проведе среща на ръководството на МЗХ с ръководствата на браншовите организации от сектор рибарство. От страна на МЗХ участие взеха Министър Десислава Танева, Зам. Министър Цветан Димитров, Зам. Министър Васил Грудев, Изпълнителния Директор на ИАРА г-н Янчо Янев, неговите заместници, както и новия директор на рибарската дирекция в МЗХ г-н Ивайло ...

Повече

Дневен ред Консултативен съвет за Черно море

EU BG RO ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕТА СРЕЩА НА ЗАИНТЕРИСОВАНИТЕ СТРАНИ ЗА СФОРМИРАНЕ НА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА ЧЕРНО МОРЕ /05.-06.12.2014 г./ Гр.Бургас, България, зала „Областна администрация” 05-06.12.2014. Начало 12.30 часа на 05.12.2014 г./петък/ 1. Посрещане и настаняване на гостите и участниците. Регистрация; -30 ...

Повече

Искане за среща с Министър Танева

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №028-20.11.2014. ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА Уважаема г-жо Министър, Асоциация на ...

Повече

Рибарските пристанища - отново някой има апетит към тях

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №027-18.11.2014. ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ГОСПОЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА ДО ДИРЕКТОРА НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „РИБНИ ...

Повече

Тотална забрана за улов на калкан

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №026-31.10.2014. ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Г-Н ЯНЧО ЯНЕВ Уважаеми г-н Янев,

Повече

Възражение относно налагането на финансови корекции по проекти по ОПРСР 2007-2013

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №025-30.10.2014. ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Г-Н ЯНЧО ЯНЕВ Относно: Налагане ...

Повече

Позиция и становище на БГ ФИШ по проект на Регламент на ЕП

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №020-11.08.2014. Фх.№15-327/12.08.2014. МЗХ Фх.№2600-1226/12.08.2014. ИАРА ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-Н ВАСИЛ ГРУДЕВ

Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре