Други документи

Позиция на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ За конференция на тема ...

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, +359887212197 www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg Изх. № 011/06.06.2017. Позиция на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ За конференция на тема „Устойчивото развитие на рибарството в ...

Повече

Доклад за посещението на Изп. Директор на АПРП БГ ФИШ в Англия

От 17 до 21.05.2017 г. посетих Лондон и пътувах няколко дни по ред до различни рибарски средища. Съвместно с група български и румънски представители на сектор рибарство участвах в четиридневна визита по Пилотен проект "Мерки за подпомагане на дребно мащабният риболов ". Pilot project „Support Measures for Small-Scale Fishing”. В една от срещите на брега на океана в гр. Хейстингс се срещнахме с ...

Повече

Протокол от Годишно отчетно Общо събрание на БГ ФИШ

Протокол от проведеното на 12.05.2017 г. в х-л „Свети Никола „ в гр. Сливен Годишно отчетно Общо събрание на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ Гости на събранието бяха: Доц. Галин Николов-Изпълнителен Директор на ИАРА; Д-р. Ваня Чикова-завеждащ лаборатория заразни болести по рибите в ЦНДНИВМИ-София; Д-р Даскалов –главен инспектор от дирекция контрол ...

Повече

Въпроси към БАБХ за коментари и разисквания в деня на Общото събрание на БГ ФИШ на ...

1.Мониторинга на водите за добив на двучерупчести от дивата природа. 2.Класифициране на зоните за добив на пясъчна мида от компетентният орган. 3.Възможности за лабораторни изследвания на мидите на необходимото европейско ниво относно всички биотоксини съгласно Регламентите от хигиенният пакет. 4.Проблемна практика на търговия с риба и други водни животни с последваща повторна продажба директно от ...

Повече

Годишен отчетен доклад на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ за ...

Годишен отчетен доклад на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ за дейността през 2016 С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е Раздел I. Сектор Рибарство “Риболов, аквакултура, преработка и търговия с риба, нерибни хидробионти, суровини и храни от тях”. 1.1. Състояние на сектора. 1.2. Развитие на сектора и мястото на БГ ФИШ в производствата, риболова, преработката и експорта на ...

Повече

До МЗХ и до МС - БГ ФИШ в защита на бенефициентите

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89,+359887212197 www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg Изх. № 009.29.03.2017. МЗХ Вх. №15-159/30.03.2017 МС Вх.№08.01-34/30.03.2017. ДО ПРОФ. Д-Р ХРИСТО БОЗУКОВ СЛУЖЕБЕН ...

Повече

Теми за консултативния съвет по рибарство към Министъра на МЗХ

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ предлага на Вашето внимание две теми за включване в дневният ред на предстоящото свикване на Консултативният съвет по рибарство към Министъра на МЗХ 1.Проблеми при добива, окачествяването, пречистването, опаковането, етикетиране и експедирането на пясъчни миди. Липсва на мониторинга на водите за добив на двучерупчести. Морето не е картирано. Няма трайно ...

Повече

До ИАРА - искане белите миди да се забранят за улов в размножителният период и да се ...

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, +359887212197 www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg Изх. № 008/24.02.2017. ДО: ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА ИАРА Г-Н ВАЛЕНТИН ВЪЛКОВ УВАЖАЕМИ Г-Н ВЪЛКОВ, Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ ...

Повече

До Министъра на МЗХ и до служебния премиер относно рибарските пристанища

Изх. № 007/24.02.2017. ДО: МИНИСТЪРА+ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ПРОФ. Д-Р ХРИСТО БОЗУКОВ КОПИЕ ДО: СЛУЖЕБНИЯТ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ УВАЖАЕМИ МИНИСТЪР БОЗУКОВ, Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ е силно притеснена и изненадана от ПМС Р Е Ш Е Н И Е № 78 от 26 януари 2017 година „ЗА ...

Повече

MULTIVAC на изложението Seafood 2017 в зала 4, щанд 6051

Максимална свежест за риба и морски дарове Волфертшвенден, Германия, 19 януари 2017 г. – Повишаване срока на годност на риба и морски дарове, и атрактивната презентация в точката на продажба са във фокуса на представянето на MULTIVAC на предстоящото през април изложение Seafood Processing Global от 25 до 27 април 2017 г. Изложението ще се проведе в изложбения център на Брюксел, а специалистът в опаковането от Алгой ...

Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре