Multivac

Други документи

ДО МОСВ, ИАРА-Становище, заповед за целогодишна забрана

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, 0887212197 www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №001/11.01.2013. ДО МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Г-ЖА НОНА КАРАДЖОВА ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИАРА

Повече

ПРОТОКОЛ от Второто заседание на тематична работна група за разработване на Програма за ...

ПРОТОКОЛ от Второто заседание на тематична работна група за разработване на Програма за морско дело и рибарство за програмен период 2014-2020 година, състояло се на 12 декември 2012 годна, 10,00 часа София, хотел „Шератон”, зала „Роял 3” Заседанието беше открито от г-н Лъчезар Золев, и. д. началник отдел „Програмиране и мониторинг” в ...

Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Данел 97
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре