Други документи

До Агенция митници - искане на цени вносни мита на пъстърва

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, +359887212197 www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg Изх. № 021/16.08.2017. До: Главният секретар на Агенция Митници г-н Цветан Мадански, Уважаеми Г-н Мадански, Асоциация на ...

Повече

До Министър МОСВи до Комисията по ОСВ в НС - против забраните в зони по НАТУРА 2000

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, +359887212197 www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg Изх. № 020/15.08.2017. До: Министъра на МОСВ г-н Нено Димов, Копие до: Председателя на комисията по околна среда и води в НС ...

Повече

До Министъра на МЗХГ и до Комисията по Земеделие в НС - заповед забрана бели миди и ...

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, +359887212197 www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg Изх. № 019/15.08.2017. До: Министъра на МЗХГ г-н Румен Порожанов, Копие до: Председателя на Комисията по земеделие, храни и гори в ...

Повече

Писмо до Министъра на МЗХГ и неговите заместници

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, +359887212197 www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg Изх. № 013/21.07.2017. До: Министъра на МЗХГ г-н Румен Порожанов, Заместник Министъра на МЗХГ Атанас Добрев, Заместник Министъра на МЗХГ Доц. ...

Повече

Предложение на БГ ФИШ относно публикувания проект за заповед на Министъра на МЗХГ за ...

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, +359887212197 www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg Изх. № 012/30.06.2017. До: Президента на Република България г-н Румен Радев, Министър Председателя на Р България г-н Бойко Борисов, Министъра ...

Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре