Multivac

Други документи

Индикативен план 2016 г на Програмата за морско дело и рибарство

ПРОЕКТ!!! ПРОЕКТ!!! ПРОЕКТ!!! Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от програмите, съ-финансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО (ПМДР) 2014-2020 г. 2016-ТА ГОДИНА № ...

Повече

Становище на БГ ФИШ по текста на новата Програма за морско дело и рибарство 2014-2020

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №025-24.09.2015. МЗХ Вх. №15-455/28.09.2015. ДО: МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА КОПИЕ ДО: Г-Н ИВАЙЛО ...

Повече

До ИАРА - искане информация за свободният риболовен капацитет

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №022-24.08.2015. ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОРА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Г-Н ЯНЧО ЯНЕВ Уважаеми г-н Янев,

Повече

До рибни ресурси - искане за правилник за управление на пристанищата

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №021-24.08.2015. ДО ДИРЕКТОРА НА „РИБНИ РЕСУРСИ“ ЕООД Г-Н ВАЛЕНТИН ВЪЛКОВ КОПИЕ ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-ЖА ...

Повече

До Министър Танева-предложение за финансово разпределение на средствата по новата ...

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №020-24.08.2015. ДО МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА Уважаема Министър Танева Асоциация на ...

Повече

Протокол от Комисията по земеделие в НС по текстове на ЗИД на Закона за одите

Комисия по земеделието и храните 24/06/2015 1. Изслушване на представители на Института по планинско животновъдство и земеделие Троян относно вредното влияние на орловата папрат. 2. Изслушване на представители на бранш „Рибарство и аквакултури”. 3. Изслушване на шведския инвеститор „Локъл Пауър”. 4. Разни. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ КОМИСИЯ ...

Повече

БГ ФИШ и тази година получи покана за участие в най-големите изложения в хранителната ...

БГ ФИШ и тази година получи покана за участие в най-големите изложения в хранителната индустрия в България и на Балканите БГ ФИШ получи покана за участие в най-големите изложения в хранителната индустрия в България и на Балканите- МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, САЛОН НА ВИНОТО и ИНТЕРФУД & ДРИНК. Тази година изложенията ще се проведат от 11 до 14 ноември по традиция в Интер Експо Център. Всяка година ...

Повече

Предложение до КСР за частична забрана за улов на калкан

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №017-15.06.2015. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО РИБАРСТВО И МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

Повече

Против такса водовземане

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №014/01.06.2015., МЗХ Вх.№15-297/02.06.2015., МОСВ Вх.№15-00-62/02.06.2015., НС Вх.№ ПГ-506-01-139/02.06.2015. НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА РИБОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

Повече

271 Забележки от ЕК за Програмата за мирско дело и рибарство 2014-2020

ТАБЛИЦА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ КОМЕНТАРИ НА ЕК ОТНОСНО ВТОРИ РАБОТЕН ВАРИАНТ НА ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020г. КОМЕНТАР НА ЕК ОТРАЗЯВАНЕ В ПМДР (*МОЛЯ ПОСОЧЕТЕ СТРАНИЦА/ГЛАВА ОТ ПМДР) ОБОСНОВКА (*В СЛУЧАЙ ЧЕ КОМЕНТАРА НЕ Е ОТРАЗЕН В ПМДР) OVERALL COMMENTS: ОБЩИ КОМЕНТАРИ: 1.The Commission acknowledges that the draft OP tries to integrate the ...

Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Данел 97
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре