Multivac

Други документи

До министър Танева - да се преструктуриране на търговско дружество с ограничена ...

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg Изх. №025-01.09.2016. ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-ЖА ДЕСИСЛАВАТАНЕВА Уважаеми г-жо Танева Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ...

Повече

Покана кръгла маса - смъртност делфини

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg СДРУЖЕНИЕ „ЧЕРНОМОРСКИ ИЗГРЕВ” Официално призната браншова организация в сектор “Морски риболов” гр. Варна, Южна Промишлена Зона, офис „Север Експорт” ...

Повече

Писмо до Министър МОСВ - мониторинг повърхностни води

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg Изх. №022-27.06.2016. ДО МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Г-ЖА ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА Уважаеми госпожо Министър, Асоциация на производителите на рибни ...

Повече

Писмо до БД Черноморски район - мониторинг

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg Изх. №021-27.06.2016. ДО ДЕРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ИНЖ.ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА Уважаеми госпожо Директор, Асоциация на ...

Повече

Коментари насоки Мярка 2.2 "Продуктивни инвестиции в аквакултура" - второ писмо

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg Изх. №018-09.06.2016. МЗХ Вх.№15-268/10.06.2016. ДО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-Н СВИЛЕН КОСТОВ Уважаеми г-н Заместник Министър,

Повече

Коментари насоки мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg Изх. №017-08.06.2016. МЗХ Вх. №15-267/10.06.2016. ДО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-Н СВИЛЕН КОСТОВ Уважаеми г-н Заместник Министър,

Повече

До МЗХ относно нов регламент за технически мерки за опазване на видовете

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg Изх. №015-28.04.2016. Вх. E-mail от28.04.2016 г до МЗХ-Дирекция МДР и ППРБ в Брюксел ДО ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ МОРСКИ ДЕЛО И РИБАРСТВО В МЗХ Г-Н ИВАЙЛО СИМЕОНОВ

Повече

Писмо до Премиера

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg Изх. №016-08.05.2016. Вх. № МС08.01-63/10.05.2016. Вх. № МЗХ 15-209/10.05.2016 ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ МИНИСТЪР ПРЕДЕСЕДАТИЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Повече

Писмо до Васил Грудев - Ръководител на Консултативният съвет по рибарство към МЗХ

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg Изх. №013-08.03.2016. ДО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-Н ВАСИЛ ГРУДЕВ Уважаеми г-н Грудев, В отговор на писмо с изх. ...

Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Данел 97
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре