Други документи

Мотиви за неотложна промяна на Закона за водите

Мотиви за неотложна промяна на Закона за водите

Мотивите: Необходимо е да се приложи, признатото по Решение № 4044/07.04.2016г. по адм.д. № 4430/2015г. на ВАС, Решение № 6626/15.05.2013г. по адм.д. № 8991/2012г., а именно анализът на изменението на чл. 194 от ЗВ – ДВ бр. 36/2008г. показва, че след 2008г. е отпаднало задължението за заплащане на ...

Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре