Multivac

Други документи

Среща с Министър Танева

На 19.01.2015 г. в сградата на Министерството на земеделието и храните се проведе среща на ръководството на МЗХ с ръководствата на браншовите организации от сектор рибарство. От страна на МЗХ участие взеха Министър Десислава Танева, Зам. Министър Цветан Димитров, Зам. Министър Васил Грудев, Изпълнителния Директор на ИАРА г-н Янчо Янев, неговите заместници, както и новия директор на рибарската дирекция в МЗХ г-н Ивайло ...

Повече

Дневен ред Консултативен съвет за Черно море

EU BG RO ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕТА СРЕЩА НА ЗАИНТЕРИСОВАНИТЕ СТРАНИ ЗА СФОРМИРАНЕ НА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА ЧЕРНО МОРЕ /05.-06.12.2014 г./ Гр.Бургас, България, зала „Областна администрация” 05-06.12.2014. Начало 12.30 часа на 05.12.2014 г./петък/ 1. Посрещане и настаняване на гостите и участниците. Регистрация; -30 ...

Повече

Искане за среща с Министър Танева

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №028-20.11.2014. ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА Уважаема г-жо Министър, Асоциация на ...

Повече

Рибарските пристанища - отново някой има апетит към тях

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №027-18.11.2014. ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ГОСПОЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА ДО ДИРЕКТОРА НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „РИБНИ ...

Повече

Тотална забрана за улов на калкан

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №026-31.10.2014. ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Г-Н ЯНЧО ЯНЕВ Уважаеми г-н Янев,

Повече

Възражение относно налагането на финансови корекции по проекти по ОПРСР 2007-2013

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №025-30.10.2014. ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Г-Н ЯНЧО ЯНЕВ Относно: Налагане ...

Повече

Позиция и становище на БГ ФИШ по проект на Регламент на ЕП

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №020-11.08.2014. Фх.№15-327/12.08.2014. МЗХ Фх.№2600-1226/12.08.2014. ИАРА ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-Н ВАСИЛ ГРУДЕВ

Повече

Писмо до ИАРА - Електронните дневници не работят

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg, Изх. № 018-07.07.2014. ИАРА - Вх. № 4600-10/08.07.2014. До Г-н Майдън Сакаджиев Изпълнителен Директор на Изпълнителна агенция по ...

Повече

Пълна забрана за улова на риба в Европески води с плаващи мрежи от 01.01.2015 г.

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg, Изх. № 017-10.06.2014. До Г-н Майдън Сакаджиев Изпълнителен Директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури Гр. София

Повече

Питаме! Кой съгласува Националния стратегически план за аквакултурата 2014-2020?

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg, Изх. № 016-06.04.2014. До Г-н Майдън Сакаджиев Изпълнителен Директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури Гр. София

Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Данел 97
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре