Други документи

„Валли Фиш БГ“ ЕООД стартира процедура

На 10.09.2018 г. „Валли Фиш БГ“ ЕООД стартира процедура за избор с публична покана съгласно разпоредбите на ПМС 160 с наименование и предмет „Доставка на 2 бр. контейнери (оборудвани люпилня и рекултивационна система)“, в изпълнение на проект №BG14MFOP001-2.006-0037-C01 “База за изкуствено размножаване на аквакултурни ...

Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре