Новини

БГ ФИШ даде становище за предложени морски защитени зони Емона и Аладжа банка

БГ ФИШ даде становище за предложени морски защитени зони Емона и Аладжа банка

Във връзка с обществено обсъждане на проекти на заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, БГ ФИШ изпрати своето становище до Министъра на околната среда и водите. Сред обявените зони са защитена зона BG0001500 „Аладжа банка“, защитена зона BG0001501 „Емона“ и защитена зона BG0001502 „Отманли“. БГ ФИШ се обяви против въвеждането на забрани за улов на рапани и миди в обявените за обсъждане защитени зони „Емона“ и „Аладжа банка“. Обявените проекти на заповеди за създаването на три нови защитени зони в морето не само, че са противоречиви на законови разпоредби, но и ще лишат от поминък доста рибари по морското ни крайбрежие. Подкрепяме опазването и защитата на морските видове, но настояваме това да не се постига чрез ограничаване или ликвидиране дейността на рибарите. БГ ФИШ настояваме за преразглеждане на проектозаповедите, зоните и видовете, които се опазват.

Становището на БГ ФИШ можете да прочетете тук.

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре