Новини

Яжте черноморска риба, защото занапред може и да няма!

Яжте черноморска риба, защото занапред може и да няма!

Прессъобщение на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ /АПРП БГ ФИШ/

 

Яжте черноморска риба, защото занапред може и да няма!

В НС в Комисията по околна среда и води/КОСВ/ тече процедура по изготвяне на ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници в морските пространства.

Цялата рибарска общност е притеснена от неизвестното, как ще се отразят вятърните централи разположени в морето върху нашия поминък. Няма ОВОС, няма яснота създават ли магнитни полета, вибрации, шум, които да влияят на морските обитатели. Няма инфраструктура за присъединяване и не се знае как ще повлияе на риболовните дейности и на аквакултурата централите и присъединяването им.

Въпреки становището на АПРП БГ ФИШ от 22.11.2022 след многократни настоявания и напомняне вече ни информираха, че становището ни е взето под внимание едва днес 29.11.2022, след като вчера комисията разгледа законопроекта. Дали е лобистки или не този законопроект е мнение изразено от други организации, но ние констатираме следното:

Нито в принципите, нито в целите на този закон пише нещо за нас, рибарите.

Законът създава Междуведомствен експертен съвет за развитие на офшорната вятърна енергия, в чийто задачи и функции не е отразено наличието и взаимодействието с други сектори като риболов, аквакултура, морски бозайници, екология, флора, фауна, туризъм. Синята икономика явно се чете отново по Български от група депутати в КОСВ.

В този експертен съвет на новия закон влизат какви ли не министерства и ведомства, но Министерството на земеделието липсва и то засега си мълчи. Мълчат експертите, които правят и провеждат общата рибарска политика ОПОР в МЗм, мълчи и политическото ръководство на Земеделието.

Рискът за местните видове, както и за проходните риби може да е пагубен, защото тези вятърни централи във всички случаи ще оказват влияние на околната среда. Никой не може на този етап да гарантира, че поминъкът риболов и морска аквакултура ще оцелеят, защото нашето море е от друг тип и ние разчитаме освен на местните видове, а също и на проходните. Никой никакви научни доводи не посочва относно запазването на флората и фауната и как тези вятърни централи ще влияят на околната среда.

Настояваме да бъдем включени в Междуведомствен експертен съвет за развитие на офшорната вятърна енергия-в чл. 5 ал.2 т.8 да бъде добавено Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ.

 

Становището на БГ ФИШ може да намерите на този линк.

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре