Други документи

До Агенция митници - искане на цени вносни мита на пъстърва

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА
АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, +359887212197 www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg
Изх. № 021/16.08.2017.

До:
Главният секретар на Агенция Митници г-н Цветан Мадански,

Уважаеми Г-н Мадански,
Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ/АПРП БГ ФИШ/ е силно притеснена за оцеляване на производството на пъстърва в страната. Наши членове ни информираха, че започва внос от Турция на пъстърва на дъмпингови цени и това е причината някои големи вериги магазини да отказват да купуват наша пъстърва. Първоначалната ни информация е за цена на едро около 5,40 лв. за килограм охладена и почистена риба доставена в Р България, което е много под производствените разходи в Р България и в ЕО.
Моля да ни предоставите информация за размерът на вносните мита за охладена и замразена пъстърва от началото на годината до сега.
Очакваме спешно информацията, която ще предоставим на съответните европейски институции в търсене защита на европейските производители на пъстърва и в частност защита на българските.
Проблемът вече е разгледан от ЕК и са въведените защитни мита, които се оказват недостатъчни.
С уважение,
Д-р Йордан Господинов-
Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре