Други документи

Окончателно предложение за преразглеждане на данните за индивидуалните квоти, миграцията на корабите, скрапирането, задържането на исторически данни, построяването на нови кораби, предоставянето на риболовно усилие и присъждането на данни от допълни

Окончателно предложение за преразглеждане на данните за индивидуалните квоти, миграцията на корабите, скрапирането, задържането на исторически данни, построяването на нови кораби, предоставянето на риболовно усилие и присъждането на данни от допълни

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ

гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, +359887212197 www.bgfish.com

E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg

Изх. № 038/21.12.2017.

ИАРА Вх. №6300-20538/л/-22.12.2017.

До

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Доц. Галин Николов

Окончателно предложение за преразглеждане на данните за индивидуалните квоти, миграцията на корабите, скрапирането, задържането на исторически данни, построяването на нови кораби, предоставянето на риболовно усилие и присъждането на данни от допълнително разпределение на годишните квоти за калкан

Относно стартиралото производство за издаване на общ административен акт за условията и реда за разпределение на квотата за улов на калкан през 2018. По силата на издадено Уведомление изх. №9100-20285/01.12.2017. Изпратено ни с писмо Ваш изх.№ 6300-20538/05.12.2017.

Наблюдаваме, констатираме и предлагаме:

За поредна година се неглижират нашите искания, възражения и предложения за промяна на схемата и принципите за разпределение на квотата за калкан. Очевидно е нежеланието на ИАРА да постави разпределението на квотата между асоциациите на прозрачен, прогнозеруем и проверим принцип. Въпреки предлаганите нови варианти за разпределение на квотата, продължава прилагането на процедура и критерии, които всяка следваща година облагодетелстват едно определено сдружение и определена група кораби за сметка на други.

В тази връзка ще ползваме данни от статистиката на ИАРА и ще Ви зададем поредица от въпроси, на които никой от вас не иска да дава публичен отговор.

 1. Защо ежегодно се издава заповед поименна за индивидуалната квота на корабите, която не е публично достояние, а всяко сдружение си получава само своя списък от корабите? Представлява ли това тайна или се използва за укриване на методи и данни при разпределението и усвояването на квотата?
 2. Защо не присъждате квота на новоприети членове на АПРП БГ ФИШ, когато те идват от списъкът с корабите, които са получавали досега квота. Опитва ли се ИАРА да влияе по този начин да не се сдружават операторите или ги принуждава да членуват и се подчиняват на определени схеми и групи от хора?
 3. Защо въпреки внесеното предварително предложение от БГ ФИШ до ИАРА относно промяна на критериите за разпределение на квотата за калкан, нашето предложение не намери място в проекта на заповед?
 4. Защо въпреки внесеното възражение и предложение за промяна на проекта на заповед вече повече две работни седмици ИАРА нито променя проекта на заповед , нито дава адекватен и смислен отговор?

За да има по-голяма яснота за детайлите и за да има по-голяма прозрачност БГ ФИШ ще продължи с въпросите детайлно за кораби и присъдени квоти по години, което ще направи достояние на своите членове и на обществеността и институциите на които реши.

 1. Защо историческите данни на РК „Хермес 3“ ВН4926 за 2010 г-557,7 кг., 2011г.-220,15 кг.р 2012 г. 758,7 кг. не са присъдени на БГ ФИШ след като той е наш член след 2012?
 2. Защо историческите данни на РК „Сигма“ ВН7180 за 2011г.-195 кг.р 2012 г. 29 кг. не са присъдени на БГ ФИШ след като той е наш член след 2012?
 3. Защо историческите данни на РК „Хермес 4“ ВН7346 за 2012 г. 613,6 кг. не са присъдени на БГ ФИШ след като той е наш член след 2012?
 4. Защо РК ВН 8186 няма исторически данни от 2010-до 2013 вкл.?
 5. Защо РК „Свети Николой“ ВН 890 няма исторически данни от 2010-до 2013 вкл.?

10. Защо историческите данни на РК „Пълдин“ КВ5631 за 2010 г-251 кг., 2011г.-139 кг.р 2012 г. 359 кг. не са присъдени на БГ ФИШ след като той е наш член след 2012?

11. Защо историческите данни на РК „Ивана“ КВ6231 за 2010 г-498 кг., 2011г.-195 кг.р 2012 г. 277,25 кг. не са присъдени на БГ ФИШ след като той е наш член след 2012?

12. Защо историческите данни на РК „21“ ВН418 за 2010 г-23 кг., 2011г.-0 кг.р 2012 г. 0 кг. 2013-0р 2014-0 не са присъдени на БГ ФИШ и къде са данните за периода 2011-2014?

13. Защо историческите данни на РК „Бахари“ НС722 за 2010 г. до 2012 са 0 кг.?

14. Защо историческите данни на РК „Инти 2“ НС820 за 2010 г. до 2012 са 0 кг.?

15. Защо през 2015 г. с наше писмо –Ваш Вх.4600-9/30.10.2015. Ви подаваме списък с нови членове на БГ ФИШ, които желаят да получат квота от асоциацията и въпреки, че притежават в годините назад исторически данни, ИАРА не ни предостави квотата им и се наложи да отделим от съществуващата квота на БГ ФИШ , за да им задоволим интересите. Това са корабите РК 29„БС 222“, КВ6262, РК „Хищник“. Кога ще поправите този пропуск на ИАРА и как ще компенсирате асоциацията за пропуснати исторически данни и ползи за членовете си?

16. Как ще обясните отказът ИАРА да присъди квоти на новите ни членове за 2017 г. изпратени ви с писмо по ел. поща от 03.01.2017. РК „Свети Никола“ АХ 278, РК „Циклама“ АХ 2015, РК „Вълнобор“. Защо Извадихте от списъкът РК 4Инти 2“, а след влязла в сила заповед допълнително раздадохте на 5/пет/ кораба собственост на друго сдружение, квота в противовес на правилата, които наложихте за членовете на БГ ФИШ?

17. Кога ще отнемете историческите данни присъдени на сдружения и задържани от тях като квота на асоциацията за кораби, които са нарязани за скрап и то компенсирани със средства от ЕФР?

18. Кога ще отнемете допълнителната квотата дадена през годините на асоциации и кораби за изпълнение на годишната държавна квота? Кога и как ще преразпределите този дял от националната квота на корабите на БГ ФИШ, които явно са ощетени?

19. Кога ще компенсирате всички загуби за членовете на БГ ФИШ от явни пропуски от страна на ИАРА при разпределението на ежегодната квота от 2010 г. насам. Напомняме Ви , че калкан се е ловял от десетилетия в Черно море и много от корабите, фирмите и операторите в секторът тогава нито са имали квота, нито са ловили калка. Погледнато исторически ,ако ние трябва да претендираме за исторически данни от 20-30 г-. назад, ще е показател че данните не са присъдени на правилните хора?

НАСТОЯВАМЕ историческите данни да следват кораба, независимо дали квотата е дадена от ИАРА или от някое сдружение.

НАСТОЯВАМЕ подкрепата на ИАРА да се изразява в присъждане на квота на всеки кораб, който иска да премине или членува в сдружение. Това ще допринесе за участието на все повече кораби в сдруженията, което ще даде все повече прозрачност, по-лесен контрол и по-малко нарушения на ННН. В предвид ограниченията, които ЕК комисия налага за запазване или намаляване на броя на квотите за калкан нека ИАРА да намалява квотите, които тя раздава, а да стимулира преминаването им в асоциациите.

НАСТОЯВАМЕ! На всички въпроси, да отговорите с адекватни решения, преразглеждането, преразпределението на данните и присъждането на допълнителен коефициент квота за пропуснати ползи на БГФИШ, който да се съгласува с нас. Получената цифра настояваме след представяне на АПРП БГ ФИШ и съгласуване с нас да умножите по 32%, толкова, колкото е увеличена националната квота за 2018 г., което както знаете стана с активното участие на представителите на Консултативният съвет за Черно море и допълнителни разговори на представители на БГ ФИШ с медиите, с институтите и с администрацията.

Настояваме да промените заповедта в броя на квотите отредени за БГ ФИШ и те да станат 32 бр. Като нови наши членове, които очакват квота за 2018 г.са:

 1. РК „Свети Никола“ АХ 278,
 2. РК „Циклама“ АХ 2015,
 3. РК „Вълнобор“,
 4. РК „Инти 2“,
 5. РК „Кирил 45“,
 6. РК НС 576 Яни Янулов-„Янди 81“ ЕООД,
 7. РК „Либра“ 8311.

Уважаеми доц. Николов,

Всякакви други действия ще ги приемем като вмешателство в идеята и правилата на българското законодателство за свободно сдружаване. Не предприемане на действия от ваша страна ще го приемем като намеса в пазарните правила и ще потърсим за съдействие други институции.

Поздрави и дано разумът надделее!

 

 

 

С уважение,

Д-р Йордан Господинов-

Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

 

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре