Новини

БГ ФИШ се срещна с Активни потребители

БГ ФИШ се срещна с Активни потребители

На 08.02.2023, в офиса на БГ ФИШ по наша покана се проведе среща с ръководството на Българска Асоциация Активни потребители. На нашата покана се отзоваха – г-н Богомил Николов –  Председател на сдружението, д-р Сергей Иванов- експерт, както и техен юрист. От наша страна участие взеха д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и представляващ АПРП БГ ФИШ, и административният секретар на БГ ФИШ. Запознахме Асоциация Активни потребители, че сме възмутени и засегнати от публикуваната информация и направените изводи, достъпни на тяхната интернет страница в навечерието на Никулден и озаглавени-“Тест за хистамин в риба“. Изразихме становище, че не сме съгласни и с твърдението им, че контролът на рибния сектор е неглижиран. Не сме съгласни, че 23% от изследваните проби има наднормено количество на хистамин. Съответно от „Активни потребители“ не ни бяха показани протоколи, нито ни беше доказано кой оторизиран орган е взел пробите, при какви условия са съхранени и транспортирани и коя лаборатория е извършила анализа. Не сме съгласни с твърдението им, че в България не се правят изследвания за хистамин, за което направихме телефонна връзка с директора на Централната лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология (ЦЛВСЕЕ), от която ни увериха, че изпълняват национална мониторингова програма и ежегодно докладват резултатите от изследванията в EFSA.

Заявихме им, че на Асоциацията са нанесени морални щети,  а отделни фирми е възможно да са претърпели икономически загуби поради намалени обороти от продажбите в навечерието на Никулден, поради тяхното внушение за здравословни рискове, каквито има в статията. Беше ни отказана информация за имената на фирмите и магазините, от които са взети пробите. Бяхме уверени, че БАБХ са сезирани с писмо и “Активни потребители“ имат Входящ номер за нарушенията. Настояхме да получим публично извинение, адресирано до всички медии от „Активни потребители“, че така нареченото тяхно изследване не визира сектора, а засяга само отделни магазини. Настояхме да бъдат обявени имената на магазините и търговците, които не съхраняват правилно рибата и продават риба с неизяснен произход. Не ни беше предоставена информация, дали установените партиди риба с рискови проби са унищожени в екарисаж и какво последствие са претърпели магазините и търговци, чиито имена не бяха споделени. Поискахме от тях писмено да се извинят на сектора за нанесените морални щети и икономически загуби и да публикуват имената и фирмите, които са нарушили законодателството. От тяхна страна, те предложиха да пращаме сигналите до тяхното сдружение, но ние не считаме, че те са органа, който трябва да сезираме . Информирахме ги, че БГ ФИШ многократно сме сезирали отговорните институции за нередности и за продажба на риба с неизяснен произход, и така оборихме тяхното твърдение че не участваме и не сигнализираме.

След срещата установихме, че те се финансират по различни европейски проекти за 2021 г. в размер на 144 хил. лева , с които са участвали в над 350 мероприятия, от които участие в националните телевизии над 35 пъти, в националните радия над 60 пъти и стотици публикации в сайтове. Тяхната основна дейност видно от отчетният им доклад, за която се отпускат парите са за обучения и семинари и може би затова са кръстили информацията за хистамина –„изследване“ а публикуваната информация-„информиране и образоване на хората“.

Оставяме на Управителния съвет да реши какви действия да се предприемат –и/или отделните фирми да заведат дела, ако желаят и могат да докажат намален стокооборот от декември до сега и ако желаят да си търсят правата по каналния ред.

Тук добавяме час от твърдения, публикувани в сайта на „Активни потребители“ преди „Никулден“ и после изпратени до медиите. Ето ги: публикуват информация озаглавена “Тест за хистамин в риба“, в която твърдят, че „Подобно проучване се провежда за първи път в България и има за цел да определи риска за отравяне с хистамин при консумирането на риба“, „да информира и образова потребителите относно рисковете за здравето свързани с тази вкусна но специфична за безопасността храна.“ , „Не е известно у нас някога да е направено и едно изследване за съдържание на хистамин.“, „Не се знае дали има държавна лаборатория с възможност за тестване на хистамин и акредитация в тази насока“. „Досега Агенцията по храните нито един път не е съобщавала за извършване на подобен анализ,“, „в общо 5 от 13 рибни храни, процедурите за хигиена при съхранението и обработката не са спазени,“. „На практика половината придобити за теста риби са анонимни,“.“ В 23% от изследваните проби риба се откриват наднормени количества хистамин“.“ е валидно заключението, че контролът на рибния сектор у нас е напълно неглижиран.“

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре