Други документи

Писмо до ИАРА - забраната за улов на калкан да стартира от 25.04.2016 г.

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com
Изх. №004-19.01.2016.

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
Г-Н ЯНЧО ЯНЕВ

Относно Открито производство по издаване на общ административен акт за усвояване на квоти за улов на калкан през 2016 и последващата от това проект на заповед за забрана.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Уважаеми г-н Янев,

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ проведе събрание на Управителният съвет и реши да Ви предложи изместване на старта на тримесечната забраната с 25 дни по-късно считано от 25.04.2016. Предложението ни е продиктувано от многогодишните наблюдения и зачестилата тенденция на изместване на студените зимни дни и продължаването на студеният период до късно през пролетта.Факт е, че есента продължава дълго и застудяването отново започна едва през месец януари. За пореден път очакваме периода на хвърлянето на хайвера на калкана да закъснее с оглед на студените води в крайбрежната зона. Считаме предложението ни за еколого съобразно и се надяваме да бъде подкрепено от администрацията и от учените с адекватно решение при издаване на заповедта за забрана. Нека това наше предложение намери отражение и в проекта на заповед за усвояване на квота за улов на калкан през 2016 г., за да избегнем възможността в първите дни след падането на забраната да се ловят екземпляри калкан, които още не са си хвърлили хайверът.
Очакваме нашето предложение да бъде прието и да актуализирате проекта на тази и следващата заповед, която касае забраната.

Д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре