Други документи

Писмо до Министерството на труда и социалната политика и до Министерството на земеделието и храните

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com
Изх. №005-21.01.2016.

ДО
МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН
ДО
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

Уважаеми г-н Калфин,
Уважаема г-жо Танева

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ отправя питане относно допустимостта за кандидатстване по „Оперативна програма развитие на човешките ресурси“ към МТСП и допустимостта за кандидатстване по „Програмата за морско дело и рибарство“ към МЗХ от представители на рибовъдната, риболовна и/или преработвателната индустрия за осигуряване на организиран транспорт от работодателя „До“ и „От“ работното място за заетите в съответното предприятие до 12 месеца.
Моля да ни отговорите допустими ли са бенефициентите от горе изброените направления по съответната програма.
Очакваме нашето питане да получи положителен отговор и да ни дадете възможност да се възползваме от средствата поне по една от двете програми за посочените нужди на сектора.

Д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре