Новини

По пътя за създаване на Регионален консултативен съвет за Черно море

През годините от Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ водихме активна политика пред институциите в Брюксел за създаване на отделен орган за Черно море, който да бъде водещ при решаване на възникнали проблеми, както и да е водещ при определянето на политиките в рибностопанската дейност в региона. След проведени от наша страна множество срещи с представители на Европейския Парламент/ЕП/, с представители на Европейската комисия/ЕК/, с членове на нашето представителство в Брюксел, както и с редица Европейски депутати, членове на Комисията по рибарство в ЕП вече е взето решение и в новия Регламент за “Общата политика в областта на рибарството” е разписано, че от 01.01.2015 г. в региона на Черно море ще има Регионален консултативен съвет/РКС/, който да бъде съставен от заинтересованите страни в сектора от България и Румъния. За постигнатия резултат и приетото от Брюксел решение да се Създаде РКС заслуга имат и други експерти и специалисти от Р България, както и много колеги и специалисти от Румъния. Съгласно проведените консултации от 12-14.06.2013 г. в Брюксел при посещението на Изпълнителния директор на БГ ФИШ в ЕК стана ясно, че инициативата трябва да е наша и да обхваща представители на всички заинтересовани страни, а именно риболовци, оператори в аквакултурата, търговци, преработватели, както и екологични и природозащитни организации в региона. За първата среща на ниво българска страна, която ще се проведе в четвъртък, 27.06.2013 г. в сградата на “Морска администрация” в гр. Варна от 14 часа ИАРА е поела инициатива да ни помогне на старта, като е инициирала и разпратила поканите до някои от заинтересованите страни предимно от риболовния подсектор. Очакваме и представители на другите подсектори в сектор рибарство да засвидетелстват заинтересованост и допринесат с присъствието си за старта на това толкова трудно постигнато начинание.

Д-р Йордан Господинов

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре