Новини

Създаване на Регионален консултативен съвет за Черно море

На 13.06.2013 г. под егидата на ГД МОРЕ в Брюксел, в сградата на Европейската комисия се проведе среща на заинтересованите страни/асоциации от брана и други НПО/ за формиране и консолидиране на Регионален Консултативен съвет/РКС/ за Черно море. Инициативата организирана от ЕК е продиктувана от нееднократните обръщения и публични изяви на представители на сектор рибарство относно спецификата и проблемите на Черно море, както и необходимостта от отделен орган. Съгласно текстовете на редица Регламенти и новия Регламент за Общата рибарски политика ЕК взе решение за създаване и за ежегодно финансиране на подобен орган, който ще стартира своята дейност от началото на 2015 г. Изискванията са инициативата да бъде от заинтересованите страни, да се определят точно определен брой членове между България и Румъния, като представителите на сектор рибарство, който задължително трябва да включва риболовци, преработватели и търговци на риба трябва да представлява 60%, а останалите 40% да са от екологични и други “зелени” защитници на природата и морето. Комисията ще има и администрация, както и офис, като нашето желание е да бъде ситуиран в България с оглед на българския обем, риболов, преработка, експорт/импорт, вътре общностна търговия и размер платени данъци и осигурени работници.

Органът /РКС/ще има за цел първи да идентифицира проблемите, да изготвя позиции и предложения за решаването им, като директно ще ги предоставя на ЕК, без да се влияе от настроения, действията или бездействията на администрацията в дадената държава. Регионалния консултативен съвет /РКС/ще се финансира на 90% от ЕК и 10% трябва да се осигурят от страните членки под формата на членски внос или други вноски. За учредяването на РКС ще се свика Общото събрание сред заинтерисованите от Българи и Румъния, което ще избере 24 члена Изпълнителен комитет, които ще управляват действията. Към този орган ще се свикват между 3-5 комисии, които трябва да дават експертни становища и мнения според нуждите на сектора. Целта е да се подобри качеството на диалога между сектора и Брюксел, както и да се подобри качеството на вземане на решения. Към РКС ще се канят и други държави от региона, като наблюдатели. Подобен консултативен орган ще има и за аквакултурата, която не е морска, но той ще има общоевропейски характер, а не регионален.

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре