Новини

Проведено бе Общо събрание на БГ ФИШ

На 12.04.2013 г. в гр. Девин, х-л “Исмена” Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ/АПРП БГ ФИШ/ проведе своето годишно отчетно Общо събрание. Гости на събитието бяха д-р Драгомир Господинов-ИД на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури/ИАРА/, неговите заместници, Директора на Областна дирекция по безопасност на храните гр. Смолян д-р Радослав Колев, Началника на ДВСК-Смолян д-р Сава Бозуков и управителя на Местната инициативна рибарска група г-н Неби Кехая. Събранието прие отчетните доклади и изслуша презентацията на фирма” Мултивак” - “Иновации в опаковането на храни”. Събитието приключи с дебати относно степента на усвояване на средства от Европейския фонд по рибарство/ЕФР/, нуждата от релокиране на средства към Мярка 2.1. “Производствени инвестиции в аквакултура” и Мярка 2.6 “Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”. Всички се обединиха около тезата, че не трябва да се губят средствата от ЕФР, които сега са в “Националния гаранционен фонд” и представляват 30 мил. лева, както и възможността да се използват част от средствата на ОС 4. Според анализите на ИАРА прогнозното им усвояване до края на 2013 г. ще е малко и реално има възможност и от ОС 4 да отпаднат средства.
Д-р Йордан Господинов-Изпълнителен Директор на АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре