Новини

БГ ФИШ е най-голямото сдружение в сектор риболов

БГ ФИШ е най-голямото сдружение в сектор риболов

Риболовният флот на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ/АПРП БГ ФИШ/ се състои от 60 бр. кораби и лодки базирани от Дуранкулак до Резово, с които през 2019 г. сме уловили 55,4% от общият улов в страната. Тези данни показват, че  БГ ФИШ е единствената организация с представителни функции в риболова.

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ  ФИШ обединява 37 бр. кораба и 23 бр. малки лодки. За съпоставка в регистъра на риболовните кораби на Р България фигурират още 1800 бр./хиляда и осемстотин/  риболовни съда.

През 2019 г. със своя риболовен флот по данни на официалната статистика БГ ФИШ е уловила, декларирала и стоварила при контролирани условия 5686197 кг. риби и други водни организми. Количеството, което останалите 1800 риболовни съда/лодки и кораби/ вписани в националният регистър са уловили през същата година е 10269631 кг. Видно, е че голяма част от риболова в България се извършва от корабите на БГ ФИШ, а останалите над 1800 риболовни съда или ловят минимални количества или укриват уловите. Сериозен въпрос буди факта, защо членовете на АПРП БГ ФИШ не могат да продават риба и други водни организми в магазините за риба в трите областни града разположени на Черно море. Проблемни за нашите членове са продажбите и в ресторантите и в заведенията по курортите и малките общински центрова на морето , където няма търсене за стоката ни. Това е в следствие на факт, че продажбите в тези обекти по брега и в близост на Черно море се извършва най-вероятно от „сивата икономика“. Какво ли е качеството и безопасността на храните се предлага в тези обекти, а тяхната обратна проследяемост е въпрос загадка.

Въпросът, е какъв извод да си направят членовете на БГ ФИШ?

Засега ръководството на АПРП БГ ФИШ застава на страната на законността, тоест на страната на Държавата.

 

Автор: д-р Йордан Господинов-ИД и представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре