Други документи

ДО МОСВ, ИАРА-Становище, заповед за целогодишна забрана

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ
НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, 0887212197
www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com
Изх. №001/11.01.2013.
ДО
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Г-ЖА НОНА КАРАДЖОВА
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИАРА
Д-Р ДРАГОМИР ГОСПОДИНОВ

Уважаема г-жо Караджова,
Уважаеми д-р Господинов,
Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ /АПРП БГ ФИШ/ моли при изготвянето на окончателният вариант на Заповед за “Забрана за извършване на риболов през 2013 година в рибностопанските обекти по чл.3, ал.1, т.1 и т2 от ЗРА или в зони от тях”
1.Във водите на Черно море
В под точка 1.2 да се запише-Забранява се стопанският риболов с всякакъв вид дънни тралиращи и драгиращи средства.
В под точка 1.2.1 да се запише-От нос “Сиврибурун” до устието на река Камчия в едномилната зона”.
В под точка 1.2.5 да се запише.От с. Черноморец, южен нос до р. Резовска до 20 метра изобата.
В под точка 1.2.6 да се запише - Забраните за риболов зони по т.12 са свободни за риболов в периода от 15 септември до 15 декември за улов на всички видове. При наличие на приулов на екземпляри от квотирани видове след изчерпването на квотата те трябва да бъдат върнати във водата независимо от тяхното състояние.
Надяваме се, че молбата ни ще бъде удовлетворена. Прилагам проекта на заповед.
гр. София
11.01.2013.
д-р Й.Господинов-Изпълнителен директор и представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре