Новини

В ЕС се внасят 68 процента от морските храни

В ЕС се внасяме 68% от морската храна, която консумираме. Значителна част от този внос идва от рибни стопанства. Само 10% от консумирана от нас морска храна се отглежда в ЕС. Консумацията на повече риба, отглеждана в развъдници, означава по-малък натиск върху запасите от свободно обитаващи риби, по-малка зависимост от внос и повече работни места и растеж в нашите местни икономики.

Какви са основните видове, които се отглеждат в ЕС?

Приблизително 50% от продукцията на аквакултурата в ЕС се падат на черупчестите мекотели. Мидите и стридите са най-разпространените черупчести. Морската риба, като например сьомга, ципура и лаврак, представлява 27% от производството в европейските рибни стопанства, а на сладководните риби като пъстърва и шаран се падат 23% от рибовъдството в ЕС.

Отглежданите в ЕС видове са много разнообразни и включват мерценария, миди Сен Жак, омар, тилапия, есетра (хайвер), както и специално подбрани диви видове като калкан, треска и морски език. Развива се и производството на водорасли.

За статията  са ползвани текстове от страницата на ЕК

автор д-р Йордан Господинов

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре