Новини

Черноморска аквакултура

БГ ФИШ сформира секция черноморска аквакултура в рамките на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ. Целта е да се обединят производителите на контролирано отглеждане на двучерупчести, морски риби, мекотели, туникати, бодлокожи, водорасли и др. Така ние ще подобрим климата на работата  и взаимоотношенията с държавната администрация, комуникация помежду фирмите, ще защитим общите им интереси и по лесно ще ги информираме за новостите. Целим да прокарваме правилата от Общата рибарска политика в производството, преработката и търговията у нас и в чужбина. Днес в асоциацията членуват голяма част от производителите на черна черноморска мида, което  допълнително вдигна имиджа на подсектор Черноморска аквакултура. Това даде възможност на нашите членове да търсят по-добри резултати за себе си чрез, законно установените средства и методи и признатите представителни функции на БГ ФИШ за производство/аквакултура и риболов/за Черно море и преработка и търговия за цялата страна.Обединението на този под сектор на рибарството вече търси законен начин да ликвидира „сивата икономика“ да изолира и компрометира незаконните производители и да ги изобличи пред обществото като производители на рискова за здравето продукция. Нека се обединим за по-проспериращ, законен и прозрачен бизнес. Станете членове на АПРП БГ ФИШ, за да ни помогнете в общото дело.

Д-р Йордан Господинов

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре