Новини

Брой 17 на Бюлетин за рибата

На 10.01.2015 г. излезе новия17 брой на изданието за риболов, аквакултура, преработка и търговияс риба и нерибни хидробионти. Пълния текст е тук: брой 17 на Бюлетин за рибата.

2015 година по-скоро ще бъде успешна за сектор рибарство

 

Зимата стовари своята мразовита лапа и принуди корабите да стоят вързани за кея, рибите да кротуват под леда а рибарите да мечтаят покрай бумтящите печки.

 

Всички индикатори за сектора показват предстоящ ръст на производството. Всички бизнес намерения са подвластни на бизнес правилата, а те сочат  посоката – ПОВИШАВАНЕ НА ИЗНОСА НА ПРЕРАБОТЕНИ, ПАЗАРНО ОРИЕНТИРАНИ СУРОВИНИ И ХРАНИ.
За представителите на един от най-атрактивните и бързо развиващи се сектори, който гарантира заетост и предоставя диетична, безопасна и полезна за консуматора храна, ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА! ЗДРАВЕ И УСПЕХИ!

 

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре