Членове

Доц. Ангел Цеков - асоцииран член - Пловдив

Адрес: гр.Пловдив, ул.Лозо войвода №9, ап.3
Пощ. код: 4003
Телефон(и):  
Факс:  
E-mail: a_tsekov@abv.bg
Уеб-страница:  
Дейност: Научен сътрудник – 1977 г. Инст. по сладководно рибовъдство-Пловдив, Доктор по биология – 1986 г. Ст.н.с. II ст. – 1991 г. Инст. по сладководно рибовъдство-Пловдив, Доцент по Екология на животните – 2006 г.ПУ „П.Хилендарски” - Пловдив
Доп. информация: Членство в международни организации: Член на World Sturgeon Conservation Society e.V. (W.S.C.S). Представител на страната в работна група на страните от долното течение на р. Дунав по проблемите на есетровите риби. Списък на публикациите: Tsekov, A., I. Dobrovolov, 1999. Application of gene markers in analysis of uncontrolled hybrid generation obtained in the fisheries. Proceedings of the Institute of Fisheries – Varna,tom.XXV, pp. 5-13. Tsekov, A. 2002. Breeding sturgeons in Bulgaria. Eurofish magazine,October N 5, 55 Доброволов, И.,А. Цеков, П.Иванова, М. Янкова. 2004. Идентификация на черния хайвер на моруната Huso huso и чигата Acipenser ruthenus (Pisces, Acipenseridae). Национален Център за Аграрни Науки, сп.Животновъдни науки т. XLI, бр.3, стр. 30-32. Dobrovolov, I.,P. Ivanova, A. Tsekov. 2005. Genetic-biocemical identification of some sturgeons and their hybrids /Pisces,Acipenseridae/. Verh. Internat. Verein. Limnol., 29/2, 917-921. Tsekov,A., P.Ivanova, I.Dobrovolov. 2006. Genetic Markers for Species Identification of Fishes from Family Siluridae. Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 12, N 2, 297-300. Ivanova,P., A.Tsekov, I.Dobrovolov, S.Atanasova. 2006. Genetic-Biochemical Characteristic of the Hemoglobin and the Transferins in the Black Sea Thurbot (Psetta maxima). . Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol.12,N 2, 284-289. Meждународен колектив от специалисти, Tsekov.A.2006. Action Plan for the conservation of sturgeons (Acipenseridae) in the Danube River Basin. Nature and environment, № 144. Област на професионален интерес: Екология на животните. Изкуствено размножаване и отглеждане на потомства от стопански и застрашени от изчезване видове риби – технологични параметри на отглеждане (от 1997 год. разработване на параметрите на технологията за изкуствено получаване и отглеждане на потомства от есетрови риби в България ). Генетика и селекция на стопански видове риби. Популационна характеристика на природни популации на застрашени от изчезване видове (есетрови, калкан и др.) – електрофоретични и изоелектрофоретични изследвания, ген маркери, популационна структура.

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре