Членове

"П.А.Л. - БГ" ЕООД-София - София

"П.А.Л. - БГ" ЕООД-София - София
Адрес: гр. София, ул. Бадемова гора 11
Пощ. код: 1404
Телефон(и): 02/ 958 1496, 958 10 63, 958 10 63
Факс: 02/ 958 1868
E-mail: office@palbg.eu, pal-bg@mbox.contact.bg
Уеб-страница: www.palbg.eu
Дейност: Струденолюбива, сладководна аквакултура предимно от пъстървовия вид. Обработка и преработка на риба от собствено производство и преработка на риба и нерибни хидробионти от внос.Търговия с риба и нерибни хидробионти, обработени и преработени продукти на Общия европейски пазар и износ на същите.
Доп. информация:

„П.А.Л. - БГ“ ЕООД – BG831645291, гр. София, ул. “Бадемова гора“ 11, Павлин Николов Маринов

Собствено пълносистемно пъстървово стопанство и рибопреработвателно предприятие в гр. Девин

АКВАКУЛТЕРА

ПРЕРАБОТСА

СЪХРАНЕНИЕ

ТЪРГОВИЯ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре