Други документи

Кратка характеристика стопанство

Кратка характеристика

на

Рибовъдно стопанство „Искрец“

 

 

Рибовъдно стопанство „Искрец“ е собственост на „Искрец Фиш“ ЕООД, ЕИК: 204 586 840.

Обекта се намира в землището на с. Искрец, община Своге, на около 40 км от гр. София, по път Ломско шосе.

Притежава площ от 1.320 Дка; съдържа: Риболюпилня, Масивна къща със Офис и битово помещение, Стая за дежурните рибовъди, Склад за фураж за отглежданата риба. Откритата част съдържа 8 броя бетонови Рибовъдни басейни, разположени каскадно, всеки един с възможност за индивидуално водоснабдяване и водоизпускане. Общата площ на басейните възлиза на 380м2.

Водоснабдяването се извършва от основен водоизточник - р. Искрецка (води с карстов произход), както и от Сондажен кладенец, собственост на Фирмата.

Обекта има изградена цялостна Система за Окислородяване на използваната вода за процесите по Рибоотглеждане, което обезпечава значително увеличение на обемите отглеждана риба, респ. значително по-висок производствен капацитет на Обекта.

Рибовъдната ферма е новопостроена, въведена в експлоатация и стартирала своята дейност в края на 2020 година.

Притежава в актуален вид всички необходими документи, свързани с извършване на дейностите Рибовъдство и Аквакултури, а именно Разрешителни по Закона за Водите (2 броя - за сондажен кладенец и за речно водовземане), Регистрация по ЗРА, Регистрация по ЗВМД, Регистрация като Земеделски производител.

Рибовъдното стопанство е изградено с цел  развъждане,  отглеждане и реализация на риби от сем. Пъстървови (Salmonidae) – а именно Дъгова (американска) пъстърва, Балканска пъстърва, Сивен, Сьомгова пъстърва, както и зарибителен материал от изброените групи риби.

Производствен капацитет – около 60 тона/календарна година (Общо риба за консумация, зарибителен материал). Реализация на продукцията – България, Румъния.

Обекта е бенефициент за втора поредна година по програма „ Морско дело и Рибарство, предоставяне на компенсации във връзка смекчаване последиците от войната в Украйна“.

 

 

 

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре