Членове

„Рилска пъстърва“ ООД

ЕИК: 202515563

Седалище: р. Рила, п.к. 2630, местността Бричи Бор, рибарник Бричи Бор

електронна поща: rilatrout@gmail.com

Основна дейност: Риборазвъждане на пъстървови видове (аквакултура)

Обекти: РС „Бричи бор“ и РС „Агнилото – Горско стопанство“

Представител: Борислав Лазаров

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре