Членове

"Електа" ЕООД Варна - Варна

"Електа" ЕООД Варна - Варна
Адрес: гр. Варна, ул. Братя Георгиевич №15 А
Пощ. код: 9000
Телефон(и): +35952 370707 ; мобилен: +359898 645500
Факс: +35952 691155
E-mail: electa@abv.bg
Уеб-страница: www.electa-bg.com/
Дейност: Рибопреработка, съхранение и търговия с риба и рибни продукти в ЕС Преработка на черупчести. Експорт за Азия и Америка. Собствен риболовен фрот.
Доп. информация:

„Електа“ ЕООД – BG813161285, гр. Варна, ул. “Братя Георгиевич“ 15А, Любов Георгиева

ПРЕРАБОТКА

ТЪРГОВИЯ

РИБОЛОВ

BGR001010393 ВН 393 ТАЙС –“Електа” ЕООД-646 кг.-квота калкан 2019

BGR002020176 ВН 8406 ВИКИНГ – “Електа” ЕООД - 594 кг.-квота калкан 2019

BGR002130401 ВН 8042 ЕЛЕКТА -“Електа “ЕООД -521 кг.-квота калкан 2019

BGR001028535 ВН 8535 АКУЛА 1 -“Електа” ЕООД -521 кг.9квота калкан 2019

ВН8571- „Електа“ ЕООД                                         

ВН 85 75 - „Електа“ ЕООД

BGR00207829890 ВН 8311 РК „Либра“ -“Електа” ЕООД - 497 кг.-квота калкан 2019 

РК Свети Георги – скрапиран 2018 (улови за 2016 г. и 2017 г. до скрапирането) – „Електа“

BG0313025 64509/07.06.2017 - RW, CS, PP, FFPP 

BG0314007 64545/03.07.2017 - DC, PC  

BG0813006  101/872423.04.2015г. - PP 

 

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре