Членове

"Диавена" ООД - Шумен

Адрес: гр. Шумен, п.к. 75, ул.Индустриална зона №23А
Пощ. код: 9700
Телефон(и): +359-54-832-594; мобилен: +359-899-943079
Факс: +359-54-860189
E-mail: diavena@diavena.com
Уеб-страница: www.diavena.com
Дейност: Рибопреработка-собствено предприятие за производство на стерилизирани рибни консерви. Рибопреработка на прясна, охладена и замразена риба. Хладилно съхравение /собствена хладилна база/ Търговия в ЕС /с охладена, замразена,обработена и преработена риба и водни организми/ Търговия в трети страни/с охладена, замразена,обработена и преработена риба и водни организми/
Доп. информация:

„Диавена“ ООД – 127528254, гр. Шумен, ул. „Индустриална“ 30А, Иван

ПРЕРАБОТКА

ХЛАДИЛНО СЪХРАНЕНИЕ

ТЪРГОВИЯ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре