Членове

Университет по хранителни технологии-Технологичен факултет,катедра "Технология на месото и рибата" - Пловдив

Адрес: бул. Марица №26
Пощ. код: 4002
Телефон(и):  
Факс:  
E-mail: rector@uht-plovdiv.acad.bg; stefan_dragoev@yahoo.co.uk
Уеб-страница:  
Дейност: Обучение на кадри с образувателно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" в областа на технолотията на месото и рибата, обучение на кадри с научно-образувателна степен "Доктор" по научната специалност 02.11.05 "Технология на месните и рибните продукти", както и научни, научно-практически разработки, експертна, лабораторно-изпитвателна, консултантска и проектантска дейност в областта на рибопреработката.
Доп. информация: Асоцииран член

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре