Новини

Създаде се постоянно действаща Група за бързо реагиране

Създаде се постоянно действаща Група за бързо реагиране

Във връзка с препоръка на Консултативния съвет за Черно море (КСЧМ) се сформира постоянно действаща работна Група за бързо реагиране, като инициативата за нейното създаване предприе Министерството на земеделието, храните и горите. Целта на работната група е да предоставя актуална и обоснована информация, налагаща промяна в определения, съгласно Приложение № 1 от Закона за рибарството и аквакултурите; относно периода на забрана по време на размножаване на рибите и други водни организми, поради настъпили нетипични климатични условия или установени други обстоятелства, застрашаващи развитието на рибните ресурси, и да дава предложения на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури като компетентен орган.

В състава на Групата за бързо реагиране влизат научни институти, екологични организации, организации в областта на рибарството. Дирекция „Управление на рибарството и опазване на рибните ресурси" към Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури ще изпълнява ролята на Секретариат.

На провела се днес (19.08.) среща чрез видеоконферентна връзка, участниците избраха свой Председател и Заместник-председател. Доц. Виолин Райков от Института по Океанология към Българската академия на науките бе избран за Председател, а постът на Заместник-председател зае д-р Йордан Господинов, Председател на Консултативния съвет за Черно море.

 

 

БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Данел 97
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре