Новини

Създаде се постоянно действаща Група за бързо реагиране

Създаде се постоянно действаща Група за бързо реагиране

Във връзка с препоръка на Консултативния съвет за Черно море (КСЧМ) се сформира постоянно действаща работна Група за бързо реагиране, като инициативата за нейното създаване предприе Министерството на земеделието, храните и горите. Целта на работната група е да предоставя актуална и обоснована информация, налагаща промяна в определения, съгласно Приложение № 1 от Закона за рибарството и аквакултурите; относно периода на забрана по време на размножаване на рибите и други водни организми, поради настъпили нетипични климатични условия или установени други обстоятелства, застрашаващи развитието на рибните ресурси, и да дава предложения на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури като компетентен орган.

В състава на Групата за бързо реагиране влизат научни институти, екологични организации, организации в областта на рибарството. Дирекция „Управление на рибарството и опазване на рибните ресурси" към Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури ще изпълнява ролята на Секретариат.

На провела се днес (19.08.) среща чрез видеоконферентна връзка, участниците избраха свой Председател и Заместник-председател. Доц. Виолин Райков от Института по Океанология към Българската академия на науките бе избран за Председател, а постът на Заместник-председател зае д-р Йордан Господинов, Председател на Консултативния съвет за Черно море.

 

 

БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре