Новини

Подпомагане на сектора чрез COVID мерките по ПМДР - 2.6 и 5.4, указания

Подпомагане на сектора чрез COVID мерките по ПМДР - 2.6 и 5.4, указания

Указанието за регламентиране и детайлизиране на процесите и документите при подаване на искане за окончателно плащане по проектите по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.014 „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-5.013 „Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” , е достъпно на тази страница.

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ продължава да информира своите членове за всички новости, свързани с подпомагането на сектора със средства относно ситуацията с COVID-19.

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре