Новини

БГ ФИШ взе участие в Годишно информационно събитие по ПМДР на 6-ти юли 2020 г.

БГ ФИШ взе участие в Годишно информационно събитие по ПМДР на 6-ти юли 2020 г.

БГ ФИШ взе участие в Годишно информационно събитие по Програмата за морско дело и рибарство на 6-ти юли 2020 г. Асоциацията бе представена от Изпълнителният директор и представляващ АПРП БГ ФИШ д-р Йордан Господинов и от члена на УС на АПРП БГ ФИШ г-н Николай Павлов.

Събитието бе организирано от Министерство на земеделието, храните и горите, в качеството си на Управляващия орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР), и се проведе в Гранд Хотел Поморие, гр. Поморие.

 На Годишното информационно събитие бяха представени текущото състояние на Програмата, предстоящите приеми, мерките свързани с COVID-19, а също така бе проведен и обмен на мнения по проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА). Промяната в нормативния акт е обусловена от необходимостта за диференциране на дейността на корабите, извършващи дребномащабен крайбрежен риболов и облекчения по отношение на тях; промяна в разпоредбите, касаещи любителския риболов, условията за възлагане на управлението на рибните ресурси във водните обекти държавна собственост определени само за любителски риболов на сдруженията за любителски риболов, разширяване обхвата на забранените за риболов уреди, увеличаване на минималните размери за улов на риба и други водни организми и др. В допълнение, в ЗИД на ЗРА са предвидени изменения и допълнения, продиктувани от установени непълноти при регулирането на обществените отношения, свързани с осъществяването на стопански, любителски риболов и аквакултури.

Представителите на БГ ФИШ дадоха за пореден път конструктивни предложения и пожелаха те да бъдат отразени и включени в текстовете на ЗИД на ЗРА като промени. Акцентирахме и върху редица недостатъци в закона и подзаконовите нормативни документи, които на този етап затрудняват дейността на сектора, поради неясноти или пропуски, които създават условия за сива икономика.

 

БГ ФИШ 

Галерия

БГ ФИШ взе участие в Годишно информационно събитие по ПМДР на 6-ти юли 2020 г. 37 БГ ФИШ взе участие в Годишно информационно събитие по ПМДР на 6-ти юли 2020 г. 38 БГ ФИШ взе участие в Годишно информационно събитие по ПМДР на 6-ти юли 2020 г. 39 БГ ФИШ взе участие в Годишно информационно събитие по ПМДР на 6-ти юли 2020 г. 40

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре