Други документи

Обсъждане на ЗИД на ЗРА в частта аквакултура

Г-н Ивайло Симеонов, Директор на дирекция "ОПОР"-МЗХГ откри срещата и представи постъпилите предложения по ЗИД на ЗРА. Д-р Йордан Господинов, Изпълнителен Директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ, изрази мнение по чл.25г, т.12 относно проточните басейни. Имаме притеснения да се прецезира ал. 12, защото Басейнова Дирекция много често закъснява със подновяването на разрешителните на база на изтекло водоразрешително, заради това, че фирмите дължат такси водовземане, каквито по закон не се дължат. Относно технологичните схеми, не сме съгласни за подновяване на разрешителното при промяна на технологичната схема. Имаме притеснение, че технологичната схема е фирмена тайна и на много места се закупува. По този начин записано означава, че собственикът се задължава безвъзмездно да предостави публично технологичната си схема и ноу-хау.

На всички места в частта аквакултури е махнато „първа продажба“ и е оставено само „продажба“. Много от фирмите не са регистрирани в БАБХ или ИАРА, правят дъмпинг. Настояваме за прецизиране, за да могат всичките стопанства да се регистрират и да излязат на светло. Така ще предпазим хората и ще намалим риска за здравето им от риба, на която не може да се докаже обратната проследяемост, и от риба, която се произвежда в нерегламентирани условия. Относно мидите, настояваме фермите за миди да бъдат регистрирани, продукцията да бъде опакована и етикетирана, за да се избегне доставяне на диви миди от улов директно на пазара, без те да са минали през център за пречистване. Настояваме да не се вписва, че контролът на рибата и мидите в търговските обекти ще се извършва съвместно от БАБХ и ИАРА, тъй като това е задължение на БАБХ, а ИАРА не е в състояние да извършва контрол по нормативна база, което е задължение на БАБХ. ИАРА трябва да извършва контрол на риболова и първата продажба след изваждането им от водата, а не последващ такъв по магазини и ресторанти.

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре