Членове

"Фиш Инвест" ООД

"Фиш Инвест" ООД

"Фиш Инвест" ООД, ЕИК: BG111032534, гр. София, бул. "Васил Левски" 109

Фиш Инвест ООД е водеща компания в производството на сладководни аквакултури, като основната дейност е производство на дъгова пъстърва, шаран и есетра за черен хайвер. С увеличаването на производството и видовете отглеждана риба, фирмата се превърна във водещ производител на сладководна аквакултура в региона.  Производствената дейност се осъществява в гр. Монтана, а търговският отдел е ситуиран в София.

Фиш Инвест ООД разполага с модерна садкова база в яз. Огоста, където се отглежда шаран за консумация и есетра за черен хайвер, като в зимните месеци, когато условията са подходящи се отглежда и дъгова пъстърва. Фирмата притежава и няколко язовира за производство на зарибителен материал от шаранови видове и бяла риба.

Фиш Инвест ООД разполага също и с модерно пъстървово проточно стопанство в гр. Монтана, където се осъществява основната част от производството на дъгова пъстърва, като то е разделено на три части – люпилня, предугоителен комплекс и угоителна част. В стопанството са инсталирани най-модерните мощности за осигуряване на необходима среда за чисто и екологично производство.

Поради нарастналите количества произведена риба през 2017 г. Фиш Инвест ООД изгради и модерно преработвателно предприятие за обработка на отглежданите видове, като фирмата закупи най-модерната машина за чистене на риба, с коята цели висок капацитет и ненадминато качество. Направени бяха и много големи инвестиции в модерни системи за подобряване на средата за живот на отглежданите видове, с цел постигане на производство, което не употребява дезинфекционни препарати и лекарства и е максимално близко до екологичното производство.

http://fishinvest-bg.com

ПЪСТЪРВОВО СТОПАНСТВО ФИШ ИНВЕСТ ООД

САДКОВА БАЗА ФИШ ИНВЕСТ ООД

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Данел 97
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре