Други документи

ПИСМО ДО МИНИСТЪР ПОРОЖАНОВ - Рибарски пристанища

ПИСМО ДО  МИНИСТЪР ПОРОЖАНОВ - Рибарски пристанища

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ

БГ ФИШ

гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, +359887212197, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com

IBAN: BG32UNCR70001502334136,UNCRBGSF ИК №131015001

Изх.№026/04.09.2018 г.


 

 

Относно:

Намерението на МЗХГ да преструктурира „Рибни ресурси“ ЕООД, като го обедини с „Напоителни системи“ и произтичащата от това възможност пристанищата в Созопол и Балчик да бъдат продадени и съответно унищожени като рибарски пристанища.

 

 

УВАЖЕМИ ГОСПОДИН ПОРОЖАНОВ,

 

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ/АПРП БГ ФИШ/ настояваме да се запази сега съществуващото дружество, което управлява рибарските пристанища, като предлагаме то да се преструктурира в държавно предприятие с публична държавна собственост. Притеснението ни е, че обединението им с „Напоителни системи“ , или каквато и да е друга промяна, може да доведе до смяна предназначението им и до силно възпрепятстване дейността на сектора. Само на пристанище Созопол се разтоварват и заготвят за транспорт 3500 тона улови от общите за страната 8500 това

Заплашени са корабите ни от място за приставане и за стоварване на рибата, което ще лиши и нашите предприятия от суровина. Това ще доведе поетапно да освобождаване на стотици хора от работа, изпращането им на трудовата борса, ликвидиране на проспериращ поминък.

Практиката на МЗХГ окончателно отне едно от трите рибарски пристанища въпреки, че са в забранителният списък за раздържавяване. Видно е, че досега нищо позитивно не се е случило все още с пристанището във Варна и сме убедени, че кметството няма да направи нищо то да бъде истински европейско рибарско пристанище, което да обслужва големи риболовни кораби. Пример са изградените с пари от ЕФР до сега рибарски пристанища в Черноморец, Поморие и Сарафово, където не могат да обслужват рибарски кораби над 20 метра дължина. Новите пристанища са тесни и плитки, които възпрепятства акостирането и обслужването на големи риболовни кораби, а корабите на другите европейски страни са още по-големи и не е изключено да поискат да акостират на наши пристанища. Относно пристанището в Созопол то исторически и икономически е свързано с риболова в Черно море. Там постоянно домуват и се обслужват 11 големи кораба, а през есенният риболовен сезон достигат до 20 бр. В района са изградени предприятия и тържище за приемане на суровините.

На мнение сме, че е възможно да сте подведен относно истината за рибарските пристанища. От проведения разговор се убедихме, че изразяваме нашата визия за рибарските пристанища, която е различна от изградената у вас представа. Риболова в Черно море има вековна история и рибарите са горди представители на сектор рибарство, които са готови да предприемат протестни действия. Надяваме се да запазите рибарските пристанища по предназначение и да не ги отдавате или прехвърляте на кметствата, защото техните интереси не кореспондират с интересите и нуждите на едрогабаритният риболов.

За да бъде риболовния бизнес спокоен и за в бъдеще, нашето предложение е рибарските пристанища в Созопол и Балчик, които са основни в обслужването на риболовния сектор, да се управляват от „Рибни ресурси“, което да се преструктурира в публична държавна собственост – държавно предприятие в ресора на МЗХГ. По този начин ще се облекчи данъчната им тежест и икономически ще бъдат ефективни. Отбелязваме, че Република България е крайна граница на ЕС и тези две рибарски пристанища се явяват стратегически за България и за други кораби от ЕС.

Категорично възразяваме против идеята рибарското пристанище Созопол да стане общинска собстваоност.

 

 

С УВАЖЕНИЕ:

Управителен съвет на АПРП БГ ФИШ

д-р Йордан Господинов - Изпълнителен Директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

04.09.2018., гр.София

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре